Valmistava opetus

 

Varissuon koulussa on yksi valmistava luokka maahanmuuttajalapsille. Tässä luokassa aloittavat koulunkäynnin noin vuoden sisällä Suomeen tulleet vieraskieliset oppilaat, jotka ovat suomen kielen suhteen ummikoita.

Luokassa työskentelevät yhdessä luokanopettaja ja koulunkäyntiavustaja. Opetuskielenä on suomi alusta alkaen. Ryhmän koko on rajattu kymmeneen oppilaaseen. Luokkaan tulee ajoittain harjoittelijoita erilaisilta kursseilta mm. suomen kieltä opiskelevia maahanmuuttajia, sosiaalialan opiskelijoita sekä luokanopettajaopiskelijoita. Tällöin on mahdollista, että oppilas saa äidinkieltään puhuvan aikuisen tukea koulunkäyntiinsä.

Lapset käyvät koulua valmistavassa luokassa lyhyimmillään puoli vuotta, mutta jos ryhmässä on tilaa, heille pyritään turvaamaan koko lukuvuodeksi paikka tässä pienryhmässä suomen kielen taitojen kartuttamista varten.

Valmistavan opetuksen tavoitteena on, että oppilas hankkii sellaiset suomen kielen taidot, joilla hän selviytyy oman ikäluokkansa peruskouluopetuksessa. Valmistavan luokan suorittamisen jälkeen oppilas siirtyy oman koulupiirinsä koulun perusopetusryhmään jatkamaan koulunkäyntiään yhdessä suomalaisten kanssa. Maahanmuuttajalapsi on oikeutettu jatkossa saamaan tukiopetusta suomen kielessä. Hän saa myös viikoittain oman äidinkielensä opetusta