Varissuon koulu

Varissuon koulu lyhyesti

Varissuon koulu on aloittanut toimintansa vuonna 1984. Koulumme on perusopetuksen alakoulu, jossa opiskelee lukuvuonna 2018-2019 noin 178 oppilasta. Koulun erityispiirre on S2-oppilaiden suuri määrä: yli 80 % oppilaista on monikielisiä. Monikulttuurisuus on osa koulun arkea ja erilaiset ihmiset jokapäiväistä työtä rikastuttava tekijä.

Varissuon koulun arvot

• Kestävä kehitys ja suhde luontoon
• Suvaitsevaisuus
• Monikulttuurisuus
• Erilaisuuden hyväksyminen
• Kulttuuriperintö
• Empatia
• Tasa-arvo
• Vastuullisuus
• Yhteistyö

Varissuon koulun toiminta-ajatus

Varissuon koulu pyrkii yhdessä huoltajien kanssa luomaan oppimisympäristön, jossa on turvallista kasvaa hyväkäytöksiseksi, vastuulliseksi sekä erilaiset ihmiset ja kulttuurit huomioonottavaksi yksilöksi.
Koulumme ohjaa perustaitojen hallintaan, itsenäisten työskentelytapojen harjoitteluun sekä oppimisen ilon kokemiseen vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Opetusryhmät

• 8 perusopetusryhmää

• 3 pienluokkaa

• valmistava opetus