Oppilaskunta

Varissuon koulussa toimii oppilaskunta, jossa jokaisella luokalla on oma edustaja. Oppilaskunnan toimintaa organisoivat opettajat Anna Vesterinen ja Sanna Holopainen.