Ku5 Nykytaiteen työpaja

Tarkastellaan nykytaiteen ilmiöitä, jotka ymmärretään laajasti tapana kokea ympäröivä maailma. Kurssi ei painotu tiukkaan tyylien opetteluun vaan oman luovuuden ja taiteellisen ilmaisun harjoitteluun. Oma kuvailmaisu: kollaaseja, kokeellisia materiaaleja, valokuvaa yms.( = ei varsinaisesti piirtämistä/maalaamista).
Numeroarviointi. Suoritusvuosi vapaa