KU4 Taiteen monet maailmat (KU04)  

Käydään läpi Kuvataiteen historiaa ja tarkastellaan kuvataiteen keskeisiä tyylisuuntia soveltaen erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja kuvallisessa työskentelyssä. Kurssilaisilla on mahdollisuus osallistua opintomatkalle Pariisiin/Firenzeen. Numeroarviointi. Suoritusvuosi vapaa.