Ku1 Kuvat ja kulttuurit

Pohditaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä omassa elämässä, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa. Analysoidaan taiteen ja visuaalisen kulttuurin kuvia. Harjoitellaan perinteisiä kuvataiteen menetelmiä sekä hyödynnetään uutta teknologiaa ja mediaympäristöjä. Taidenäyttelyvierailu. Suositeltava suoritusvuosi 1. vuosi. Kurssikoe. Numeroarviointi  

Valtakunnallinen pakollinen kurssi luonnontiedelinjan opiskelijoille