Talinkorventien päiväkodin visio ja toiminta-ajatus

 

TURUN VARHAISKASVATUKSEN VISIO
VISION OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION IN TURKU

Lapsi kasvaa, kokee ja oppii
turvallisessa ja monimuotoisessa oppimisympäristössä
yhdessä osaavan ja sitoutuneen henkilöstön kanssa.

A child can grow, experiment and learn
in a safe and diverse learning environment
with willing and capable staff.

 

TALINKORVENTIEN PÄIVÄKODIN VISIO
VISION OF TALINKORVENTIE DAY CARE

visio

 

 

 

 

 

 

Koko Talinkorventien päiväkodin henkilökunta sitoutuu myös laatimaamme yksikön visioon:

Lapsi kasvaa, kokee ja oppii
hyväksyvässä ja lämpimässä oppimisympäristössä
yhdessä luovan, innostavan ja ammatillisen henkilöstön kanssa

 The whole staff is also committed to the vision we drew up together:

The child grows, experiments and learns
in an accepting and warm learning environment
together with the creative, inspirational and professional staff

 

TURUN  VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS
THE MAIN PRINCIPLE OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION IN TURKU

Henkilöstö järjestää laadukkaita ja monipuolisia
varhaiskasvatuspalveluita asiakkaan tarpeista lähtien.
Varhaiskasvatus edistää lapsen hyvinvointia. tukee lapsen kasvua,
kehitystä ja oppimista moniammatillisesti
sekä lisää lapsen ja perheen osallisuutta
varhaiskasvatukseen kasvatuskumppanuuden avulla.

Staff provides high-quality diverse
early childhood education from customer’s needs.
Early childhood promotes the welfare of the child supporting
growth, development and learning in a multi-professional setting.
Early childhood also increases the participation of the children and families
with the help of parental partnership

 

TALINKORVENTIEN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS
MAIN PRINCIPLE OF TALINKORVENTIE DAY CARE

toiminta-ajatus

 

 

 

 

 

 

Henkilöstömme toteuttaa pedagogisesti suunniteltua,
luovasti toteutettua, mahdollisimman lapsilähtöistä toimintaa

Our staff carries out activities as child-initiated as possible.
planned in a pedagogic manner and realised in a creative way.

 

JAETTU PEDAGOGINEN JOHTAJUUS
DISTRIBUTED PEDAGOGICAL LEADERSHIP

spiraali-1200

Yksikössämme käsitetään jaettu johtajuus niin, että pedagogista johtajuutta on kaikilla, jotka omalla toiminnallaan, teoillaan ja puheillaan edistävät pedagogista toimintaa.

In our unit distributed pedagogical leadership means that anyone who promotes pedagogical function with acts, deeds and talk, has pedagogical leadership.