Osallisuus Talinkorventien päiväkodissa

 

 

Osallistuminen

Lapsen varhaiskasvatusta suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa lapsen mielipide ja toivomukset on selvitettävä ja otettava huomioon hänen ikänsä ja kehityksensä edellyttämällä tavalla. Lapsen huoltajille on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Lapsille ja heidän huoltajilleen on toimintayksikössä järjestettävä säännöllisesti mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin. ( Varhaiskasvatuslaki 7 b §)

Osallisuus

Lasten, henkilöstön ja huoltajien aloitteita, näkemyksiä ja mielipiteitä arvostetaan. Tämä edellyttää osallisuutta edistävien toimintatapojen sekä rakenteiden tietoista kehittämistä. Lasten ymmärrys yhteisöstä, oikeuksista, vastuusta ja valintojen seurauksista kehittyy osallisuuden kautta. Osallisuutta vahvistaa lasten sensitiivinen kohtaaminen ja myönteinen kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta. Lasten ja huoltajien osallistuminen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin vahvistaa osallisuutta. Jokainen henkilöstön jäsen on tärkeä osa kasvatusyhteisöä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016)

Demokraattisen varhaiskasvatuksen ominaisuuksia ovat:

  1. Itsehallinto: Lapset voivat päättää omista asioistaan. Mitä ovat lasten omat asiat?
  2. Responsiivisuus: Lasten toiveet huomioidaan asianmukaisesti mutta realistisesti
  3. Päätöksenteon tasa-arvo: Kaikki lapset osallistuvat päätöksentekoon itselleen sopivalla tavalla

Keskeistä on osata kertoa missä ja miten nämä ominaisuudet toteutuvat

(Leif Rosqvist, 2016)

 

 

Lasten parlamentti 2017: Salissa piirtäminen on mukavinta!

Tänä vuonna lasten parlamentin aiheena oli oppimisympäristö ja sen kehittäminen lasten toiveiden mukaan. Ensimmäisellä kierroksella lapset saivat äänestää mieluisinta paikkaa olla päiväkodissa – sisällä tai ulkona. Ryhmistä nousi ehdolle isojen piha, metsäpiha, sali, metsä, kallio, kotileikkinurkkaus, kenttä ja leikkimatot. Näistä jokainen ryhmä valitsi kaksi suosikkiaan, joita edustajat äänestivät parlamentissa. Edustajia oli eri tavoin äänestämällä valittu kaikista ryhmistä kaksi: Tiitiäisistä, Nuuskamuikkusista, Tuutikeista ja Pikku Myistä, Hemuleista, Nipsuista, Viuhdeista sekä Tammenterhoista. Ylivoimaiseksi voittajaksi selviytyi sali, yhdeksällä pisteellä. Jaetulle toiselle sijalle tuli neljällä pisteellä isojen piha, metsä, metsäpiha ja kotileikkinurkkaus.

Toisella kierroksella äänestettiin siitä, mitä lapset haluaisivat tehdä salissa. Ryhmistä oli jälleen koottu yhteen ehdotukset, mitä salissa halutaan tehdä. Ehdolla oli piirtäminen, jumppa, polttopallo, temppurata, kotileikki, autokorjaamoleikki, isot puupalikat, keinu, roolivaatteet ja naamarit. Ryhmissä näistä valittiin kaksi suosikkia. Kierros oli erittäin tiukka. Voittajaksi selviytyi piirtäminen kuudella pisteellä. Toiseksi tulivat roolivaatteet viidellä pisteellä. Jaetulle kolmossijalle neljällä pisteellä tuli temppurata ja keinu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alueellinen oppilashuoltoryhmämme kokoontui 30.8.2017 Hepokullan päivähoitoyksikössä

Oppilashuoltoryhmä päätti järjestää tapahtuman, joka on suunnattu kaikille alueemme esiopetusikäisille. Tapahtuma sai lasten äänestyksessä nimen ”Hulvattomat eskarit”. Tapahtuma toteutetaan Suikkilan koulussa 8.11.2017 klo 14-16.

Tapahtumassa on toiminnallisia pisteitä eri aiheista mm.  Liikunta ja terveellinen ruokavalio, Hammashuolto, Liikenteessä liikkuminen, Tunnetaidot, Halikoirat, Ensiaputaidot, Kierrätys ja Lukupisteet

Alueellinen oppilashuoltoryhmämme kokoontui 1.3.2017 Hepokullan päivähoitoyksikössä.

Oppilashuoltoryhmä teki kannanoton, joka lähetettiin eteenpäin. Kannanotto koski esiopetusikäisten psykologi palveluja, koska järjestelmää ei koettu toimivaksi. Ehdotus oli, että syksyisin esiopetusikäiset lapset kuuluisivat neuvolapsykologin alaisuuteen ja keväällä koulupsykologin alaisuuteen. Kyseinen rytmi palvelisi hyvin nivelvaihetta varhaiskasvatuksesta kouluun.  Olisi myös erittäin tärkeää, että päätöstä toteutettaisiin yhtenäisesti koko kaupungissa.

 

 

 

Oppimisympäristön kehittäminen

Helmikuu 2017

Suikkilanseudun päivähoitoyksikössä huomattiin, että päätalon saliin oli kerääntynyt kaikenlaista tavaraa, joka esti tilan monipuolisen käytön. Päätettiin kysyä lapsilta, mitä he haluaisivat tehdä salissa. Jokainen ryhmä teki ajatuskartan lasten ideoista ja toiveista. Ajatuskartat tuotiin henkilökuntakokoukseen, missä pohdittiin mitä muutoksia tilassa tulisi tehdä, jotta lasten ideoita pystyttäisiin toteuttamaan.

Tavoitteet:

Oppimisympäristö innostaa toimimaan

Salin käytön tehostaminen sekä aamu- että iltapäivisin

Jokaiselta ryhmältä tuli runsaasti ideoita salin käyttöön.


LEIKKI: kampaamo, hepparatsastus, kauppa, roolileikit, autokorjaamo, autot ja liikenne, lääkäri, ravintola, prinsessa ja prinssi, merirosvot Lännen villit, maatila, palikat, jättilegot..

ESIINTYMINEN: laulaminen, soittaminen

TEMPPUILU:pomppulinna, aitajuoksu, limbo, trampoliini, temppurata, puolapuut & patja, Parkour-rata, Elsa-linna

TANSSI, JUMPPA, LIIKUNTATEMPAUKSET, KARKKIEN SYÖNTI (elokuvat), TILAA LIIKKUMISEEN, LEIKKIKUUTIO, AAKKOSMAA, ESIINTYMISET…

Arviointi: Salissa on pöytäkalenteri, johon ryhmät merkitsevät mitä ovat kunakin päivänä salissa tehneet, jotta voimme arvioida myöhemmin, olemmeko onnistuneet saavuttamaan asetetut tavoitteet.

 

Lasten parlamentti linjaa: metsässä on mukavinta

9.11.2016

Suikkilassa tuskin ehdittiin toipua Yhdysvaltain presidenttipelin ratkeamisesta, kun jälleen oli aika kokoontua, tällä kertaa huomattavasti tärkeämpien asioiden äärelle. Keskiviikkoaamuna lasten parlamentti kokoontui täysivaltaisena päättämään, mikä päiväkodissa on mukavinta. Tulokset ovat luettavissa Ajankohtaista- sivuilla.

 

Vanhemmat mukaan suunnittelemassa kauden 2016–2017 toimintaa

8.9.2016

Tulevan varhaiskasvatussuunnitelman ja uuden esiopetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti kutsuimme päivähoitoyksikkömme vanhemmat mukaan suunnittelemaan kauden 2016–2017 toiminnan sisältöä. Järjestimme asian tiimoilta vanhempainillan 8.9.2016, jonka aiheina oli:

  • Tavoitteena lapsilähtöinen pedagogiikkaa Suikkilanseudun päivähoitoyksikössä / Kikka Salo-Saarinen
  • Tutkimukseen osallistuminen: Lasten ja aikuisten päätöksenteon sekä päiväkodin toimintakulttuurin yhteyksiä  / Leif Rosqvist( tutkija) ja professori Jarmo Kinos
  • Vanhempien osallisuus toiminnan sisällön suunnittelussa / Hanna Saarinen

Voitte tutustua aiheeseen tarkemmin Ajankohtaista osiossa

 

 

 

 

Alueellinen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontui 1.3.2016

Suikkilanseudun päivähoitoyksikkö kuuluu Länsikeskuksen alueelliseen yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään, jonka kokoonpanoon kuuluvat päivähoitoyksiköiden esimies ja esiopettajien edustaja, terveydenhoitaja, koulupsykologi, varhaiserityisopettaja sekä vanhempien edustajia. Jokainen yksikkö sopii vanhempainilloissa vanhempain edustajista tai tavasta saada huoltajien ääni kuuluksi oppilashuoltoryhmässä. Tarvittaessa oppilashuoltoryhmään voidaan pyytää mukaan muitakin asiantuntijoita.

Oppilashuoltoryhmä teki kannanoton, joka lähetettiin eteenpäin. Kannanotto koski tehostetun/erityisen tuen lasten koulupaikkapäätöksiä, jotka olivat viivästyneet ja perheet olivat huolissaan lapsensa koulunaloituksesta. Kaikkien lasten koulupäätösten tulisi saavuttaa huoltajat ajoissa, jolloin he voisivat käydä tutustumassa lapsensa tulevaan kouluun ja keskustella koulun edustajan kanssa heille tärkeistä asioista.