Nuuskamuikkuset

Nuuskamuikkuset on alueellinen integroitu ryhmä, jossa on 14 lasta ja neljä aikuista (varhaiskasvatuksen erityisopettaja, opettaja ja kaksi lastenhoitajaa). Ikäjakauma vaihtelee vuosittain, mutta tällä hetkellä nuorimmat ovat vielä kolmevuotiaita ja vanhimmat jo kuusi täyttäneitä.

Me kaikki olemme erilaisia ja jokaisella meistä on yksilölliset vahvuudet ja haasteet. Mutta osalla Nuuskamuikkusista on suurempia, yksilöllistä tukea ja kuntoutusta vaativia, tuen tarpeita, joihin pyrimme vastaamaan mm. hyvin strukturoidun arjen avulla. Myös kuvat, tukiviittomat ja nopea piirtäminen ovat aktiivisessa käytössä. Toiminnan perustana on pienryhmätoiminta, jotta jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet pystytään huomioimaan pedagogista toimintaa suunnitellessa.

Vaikka ryhmämme rakenne poikkeaa ns. normiryhmästä, varhaiskasvatuspäivämme koostuvat samanlaisista sisällöistä kuin muissakin ryhmissä; päivittäistoiminnoista, lauluista, loruista, leikeistä, ulkoiluista, retkistä ja iloisista hetkistä!

dsc_0306