Nuuskamuikkuset

Nuuskamuikkusten ryhmä on alueellinen integroitu ryhmä, joka on toiminut Talinkorventien päiväkodissa syksystä 2011. Ryhmässä on 15 lasta: 6 tehostettua tukea tarvitsevaa ja 9 yleisen tuen lasta. Aikuisia on 4: varhaiserityiskasvatuksenopettaja, lastentarhanopettaja ja 2 lastenhoitajaa.

Ryhmä on ollut ennen ns. puhehäiriöisten ryhmä, mutta nykyään toimitaan enemmän lähipalveluperiaatteella = lapselle hoitopaikka mahdollisimman läheltä asuinpaikka. Tästä johtuen tuen tarpeiden kirjo on hyvin moninainen, mutta monella erityistä tukea tarvitsevalla lapsella on jonkinasteisia vaikeuksia puheen tuottamisen ja ymmärtämisen osa-alueilla.

Nuuskamuikkusten arki on hyvin jäsentynyttä. Kuvat ja tukiviittomat ovat aktiivisessa käytössä. Toiminnan perustana on pienryhmätoiminta, jolloin jokaisen lapsen yksilölliset vahvuudet sekä tuen tarpeet pystytään huomioimaan arjessa sekä lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi. Jokaiselle lapselle on aikaa!

dsc_0306