Toiminnallinen oppiminen

Toiminnallinen oppiminen Uittamolla on

  • leikin avulla oppimista
  • itse tekemällä, kokemalla
  • itse ajattelemalla, oivaltamalla
  • porukassa tekemistä
  • toisten kuuntelemista, arvostamista

Tavoitteena lapsi

  • joka on innostunut oppimaan uutta
  • joka uskoo itseensä ja omiin taitoihinsa
  • jolla on rohkeutta ja aloitekykyä
  • jolla on hyvät vuorovaikutustaidot
  • joka oppii ratkaisemaan ongelmia itse tai yhdessä muiden kanssa

Toiminnallinen oppiminen on lapsilähtöistä ja palvelee jokaista lasta yksilöllisesti. Lasten ideat huomioidaan, ja niiden kautta suunnitellaan toimintaa. Aikuisen tehtävänä on  kuunnella, havainnoida, tukea, auttaa ja  luoda lapsille mahdollisuuksia erilaisten taitojen ja asioiden oppimiseen.

Oppiminen on kiva juttu!