Lasten osallisuus

Lasten osallistumisella ja osallisuudella on eroa. Uittamolla emme halua lasten vain osallistuvan toimintaamme vaan haluamme tukea  lasten osallisuutta toiminnan suunnittelussa. Lasten ajatuksia kuullaan ja mietimme yhdessä, miten toimintaa voidaan toteuttaa. Lasten oikeuksista kerrotaan lapsille ja heidän mielipiteitään arvostetaan.

Käytössämme olevia menetelmiä lasten osallisuuteen:

 

  • Sadutus
  • Lasten haastattelut
  • Valokuvaus
  • Lasten sääntöparlamentit
  • Äänestykset
  • Pienryhmätoiminta
  • Lasten ideoiden ja ajatusten kuuleminen
  • Projektityöskentely