Klappa händerna

Melodi: Du ska få min gamla potta

Klappa händerna när du är riktigt glad, (klapp, klapp)
F    C

Klappa händerna när du är riktigt glad! (klapp, klapp)
C7   F

Du kan också glädja andra, som på denna jorden vandra,
Bb  F

Klappa händerna, när du är riktigt glad! (klapp, klapp)
C7   F

//: Knäpp med fingrarna, när du är riktigt glad! (knäpp, knäpp) ://
Du kan också glädja andra, som på denna jorden vandra,
knäpp med fingrarna när du är riktigt glad! (knäpp, knäpp)

Slå på dina knän, när du är riktigt glad! (klapp,klapp)…

Stampa fötterna… (stamp, stamp)

Säg hej, hej till vännen din som sitter där… (hej, hej)

Gör nu allt igen, när du är riktig glad!
(klapp, klapp, knäpp, knäpp, klapp, klapp, stamp, stamp, hej, hej)

Klappa Händerna – Mora Träsk på Cirkus – YouTube

Honkey Tonkey

Jag sträcker ena armen fram. Jag sträcker ena armen bak.
D

Jag sträcker ena armen fram och skakar lite grann.
D A7

Och jag gör min Honkey Tonkey som jag gör varenda dag,
A7

och det var allt för denna gången. Hej!
A7 D

Jag sträcker andra armen fram. Jag sträcker andra armen bak.
Jag sträcker andra armen fram och skakar lite grann.
Och jag gör min Honkey Tonkey som jag gör varenda
och det var allt för denna gången. Hej!

Jag sträcker ena foten fram…

Jag sträcker andra foten fram…

Jag sträcker huvudet fram…

Jag sträcker magen fram…

Min hatt den har tre kanter

Sjung hela visan första gången. För varje ny vers uteslut ett ord: min, hatt, den, har, tre och kanter. Gör passande rörelser i stället.

Min hatt den har tre kanter.                        A  E7

Tre kanter har min hatt.                               E7  A

Och har den ej tre kanter,                            E7

så är det ej min hatt.                                    E7  A

Min hatt – Mora Träsk – Sånglekar 2 – YouTube

Jonte Myra

Jonte Myra klättra uppför backen,                                               G 7 c A7
(fingrarna klättrar på armen, upp mot axeln)

slet och drog med strået sitt till stacken.                                     Dmi C

Men tänk ändå att han snubblade så,                                          F C F A7
(fingrarna trillar ner)

och trilla’ ned och föll på nacken .              Dmi          G7             c
(slå handen lätt i nacken)

Jonte Myra klättra’ uppför backen,
om igen med strået sitt till stacken.
Men tänk ändå, att han halkade så,
och trilla’ ned och föll på nacken.

Jonte Myra klättra’ uppför backen,
om igen med strået sitt till stacken.
Och tänk ändå, att han lyckades så,
och kom med strået sitt till stacken!
(fortsätt klättra med fingrarna upp på huvudet, som är stacken)

Blinka lilla stjärna

Blinka, lilla stjärna där, hur jag undrar, vad du är.
D G D A7 D A7 D

Fjärran lockar du min syn, lik en diamant i skyn.
D A7 D A7 D A7 D A7

Blinka, lilla stjärna där, hur jag undrar, vad du är.
D G D A7 D A7 D

När den sköna sol gått ner, strax du kommer fram och ler.
Börjar klar din stilla gång, glimmar, glimmar natten lång.
Blinka, lilla stjärna där, hur jag undrar, vad du är.

Kalle kamel

Kalle Kamel har (kort paus) fem pucklar,                      F
(visa upp fem fingrar i de korta pauserna)
Kalle Kamel har (kort paus) fem pucklar,                      C7
Kalle Kamel har (kort paus) fem pucklar,                      F
Spring Kalle Kamel! (doing-doing-doing)                     C7  F

Kalle Kamel har (kort paus) fyra pucklar…

Kalle Kamel har (kort paus) tre pucklar…

Kalle Kamel har (kort paus) två pucklar…

Kalle Kamel har (kort paus) en puckel…

Kalle Kamel har (kort paus) ingen puckel…
För Kalle Kamel är en häst!

Kalle Kamel – YouTube