Kalle Frost

 1. En natt då det blir riktigt kallt går Kalle Frost runt staden,
  och målar promenaden och gator, hustak, allt.
 2. Och sen Kung Vinter kommer hit, han rider nordanvinden,
  Det biter kallt i kinden, och snön den virvlar vit.
 3. Vi taga alla på oss då så tjocka varma kläder,
  och ut i vinterväder vi pulsar hurtigt på.
 4. Och nu vi krama bollar små, av snön den vita fina,
  och snart det börjar vina, jag siktar nu, pass på !
 5. Men kälken den är ändå bäst. Vi åka nerför backen,
  och spänna i med klacken och styra så vår häst.

Melodi: Kalle Frost – Maria Moberg – 1924 – Enjoy! – YouTube