Kycklingen

Melodi: Den skrattande polisen

Jag är en liten kyckling
som heter Ulle Pull.
När jag skall följa mamma,
så ramlar jag omkull.

Min mamma säger alltid
att jag är hennes gull,
och när hon ropar på mig·
så säger hon Pull Pull.

Pelle Myra

Melodi: Susanna har en klänning

Jag är en liten myra och Pelle heter jag.

Och jag är väldigt flitig, för det ska myror va’.

I skogen alla letar vi efter barr och strå.

Och sedan vi i marsch hem

till myrstacken kan gå.

Jonte Myra

Jonte Myra klättra uppför backen,                                               G 7 c A7
(fingrarna klättrar på armen, upp mot axeln)

slet och drog med strået sitt till stacken.                                     Dmi C

Men tänk ändå att han snubblade så,                                          F C F A7
(fingrarna trillar ner)

och trilla’ ned och föll på nacken .              Dmi          G7             c
(slå handen lätt i nacken)

Jonte Myra klättra’ uppför backen,
om igen med strået sitt till stacken.
Men tänk ändå, att han halkade så,
och trilla’ ned och föll på nacken.

Jonte Myra klättra’ uppför backen,
om igen med strået sitt till stacken.
Och tänk ändå, att han lyckades så,
och kom med strået sitt till stacken!
(fortsätt klättra med fingrarna upp på huvudet, som är stacken)

Jag bor på en bondgård

Jag bor på en bondgård en liten ko jag är,
och när jag blir hungrig då låter det så här: MUU

Jag bor på en bondgård en liten gris jag är,
och när jag blir hungrig då låter det så här: NÖFF, NÖFF

(Hitta på fler djur själv)

Vi bor på en bondgård många djur vi är,
och när vi blir hungriga låter vi så här: …
(alla djuren samtidigt)

Jag bor på en bondgård – YouTube

Kalle kamel

Kalle Kamel har (kort paus) fem pucklar,                      F
(visa upp fem fingrar i de korta pauserna)
Kalle Kamel har (kort paus) fem pucklar,                      C7
Kalle Kamel har (kort paus) fem pucklar,                      F
Spring Kalle Kamel! (doing-doing-doing)                     C7  F

Kalle Kamel har (kort paus) fyra pucklar…

Kalle Kamel har (kort paus) tre pucklar…

Kalle Kamel har (kort paus) två pucklar…

Kalle Kamel har (kort paus) en puckel…

Kalle Kamel har (kort paus) ingen puckel…
För Kalle Kamel är en häst!

Kalle Kamel – YouTube