Pelle Myra

Melodi: Susanna har en klänning

Jag är en liten myra och Pelle heter jag.

Och jag är väldigt flitig, för det ska myror va’.

I skogen alla letar vi efter barr och strå.

Och sedan vi i marsch hem

till myrstacken kan gå.