Jag bor på en bondgård

Jag bor på en bondgård en liten ko jag är,
och när jag blir hungrig då låter det så här: MUU

Jag bor på en bondgård en liten gris jag är,
och när jag blir hungrig då låter det så här: NÖFF, NÖFF

(Hitta på fler djur själv)

Vi bor på en bondgård många djur vi är,
och när vi blir hungriga låter vi så här: …
(alla djuren samtidigt)

Jag bor på en bondgård – YouTube