Företagsbyn

Under våren har åk 6 jobbat kring temat företag och funderat mycket på ekonomi, marknadsföring och  arbetsplatser. De har fått bekanta sig med olika företag och vilka tjänster de har att erbjuda. Inför Företagsbyn har de gjort en arbetsansökan på basen av intresse och styrkor. I fredags fick eleverna äntligen besöka Företagsbyn och för en dag sätta sig in i arbetsvärlden och hur man tänker gällande inkomster och utgifter. En mycket lärorik dag på många sätt.

Resemässa åk 5

Åk 5 har i flera veckor jobbat kring temat Europa. Eleverna har lärt sig massor om Europas alla länder, gjort individuella Europaböcker och temahelheten avslutades igår med en resemässa. Många länder var representerade och mässbesökarna var mycket nöjda.

Skrivvecka

Idag hade vi startakottet på vårens skrivvecka.
Åk 5 värmde upp inför processkrivningen med följetong och kastade tärningar för att skapa inledning till texten.✍️

Vissa är iklädda sopsäckar eftersom vi samtidigt med skrivveckan har elevrådets temavecka. Imorgon har vi i Sirkkala en pyjamasdag 😀


Praodagar i Sirkkala

Efter en kort vecka i Sirkkala med mycket nostalgiska känslor så känner vi att vi gärna skulle ha stannat längre!

Med ettorna fick vi bl.a lyssna på läsläxor, påsk-pyssla och rätta matteprov. Det var roligt att få ta del av ettornas vardag då allt är nytt. I Petras klass fick vi rätta diktamen, språkförhör, matteböcker och hjälpa till i klassen. Med Juha så hjälpte vi och lyssnade på presentationer. Vi fick också vara med och hålla gympalektioner där vi spelade bl.a brännboll, minutboll och basket. På måndag eftermiddag följde vi med till staffetkarnevalsuttagningarna, där var eleverna väldigt taggade och glada att få tävla.

Det var intressant att se hur allting fungerade i de nya Sirkkala byggnaderna. Fast rasterna och lektionerna var liknande som förr kändes det ändå bra att se hur saker funkar ur lärarperspektiv.
Tack för tre fina dagar i Sirkkala!

– Alexandra, Melvin, Anna-Liisa, Alma, Erik, Aada åk 8

Besök hos sexorna

Sexorna har under läsåret lärt sig en hel del om människan och våra sinnen. Idag fick de fundera på synen då de fick besök av Förbundet Finlands svenska synskadade. Under besöket fick eleverna lära sig om vilka olika hjälpmedel en synskadad kan använda sig av i vardagen och de fick skriva sitt namn i punktskrift. De fick ta del av en synskadads berättelse och se hur hennes hund är då den jobbar och hur den är helt annorlunda då den har fritid.

Eleverna fick också veta att det finns en regel, 20-20-20. Tittar du 20min på din telefon, då skall du titta upp i (minst) 20s och under den tiden fästa din blick 20m framåt.