Matematiikkaluokka

Matematiikkaluokka toimii Raunistulan koulussa yhtenä perusopetusryhmänä. Matematiikkaluokalle valitaan oppilaat 2. luokilta soveltuvuus- ja kypsyystestin avulla. Ryhmä jatkaa yläkoulun puolella luokilla 7-9 yhtenä perusopetusryhmänä.

Matematiikkaluokkien suurempi matematiikan tuntimäärä tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden saada laajemmmat ja syvällisemmät matemaattiset valmiudet, joiden avulla hän tulee selviämään paremmin jatko-opinnoissaan ja elämässään eteentulevista matemaattisista ongelmista.

Matematiikkaluokalla käydään läpi perusopetussuunnitelmaan kuuluvien sisältöjen lisäksi geometriaan ja algebraan liittyviä sisältöjä laajemmin ja syvällisemmin. Erityisesti painotetaan oppilaan ongelmanratkaisutaitojen kehittämistä sekä tutustutaan tietotekniikan tuomiin mahdollisuuksiin matematiikan opiskelussa.

HAKEMINEN MATEMATIIKKALUOKALLE

Pääsykokeet matematiikka- ja englantiluokille ovat yleensä helmikuussa. Ota yhteyttä kouluun jo tammikuussa.