Matematiikkaluokka

Matematiikkaluokka toimii Raunistulan koulussa yhtenä perusopetusryhmänä. Matematiikkaluokalle valitaan oppilaat 2. luokilta soveltuvuus- ja kypsyystestin avulla. Ryhmä jatkaa yläkoulun puolella luokilla 7-9 yhtenä perusopetusryhmänä.

Matematiikkaluokalla käydään läpi perusopetussuunnitelmaan kuuluvien sisältöjen lisäksi geometriaan ja algebraan liittyviä sisältöjä laajemmin ja syvällisemmin. Erityisesti painotetaan oppilaan ongelmanratkaisutaitojen kehittämistä.

HAKEMINEN MATEMATIIKKALUOKALLE

Pääsykokeet matematiikka- ja englantiluokille ovat yleensä helmikuussa. Ota yhteyttä kouluun jo tammikuussa.