Oppilaskunta

Perusopetuslain mukaan koululla tulee olla sen oppilaista muodostuva oppilaskunta. Oppilaskunnan ja sen toimielinten tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista. Se innostaa oppilaita esittämään näkemyksiään, toimimaan ja vaikuttamaan omiin ja yhteisiin asioihin. Oppilaskunta sekä koulun ja kunnan muut osallisuutta tukevat rakenteet ja toimintatavat tarjoavat tilaisuuksia harjoitella demokratiataitoja käytännössä.

Jokaisessa koulussa oppilaskuntaa edustaa oppilasjäsenistä muodostettu hallitus, jota ohjaa oppilaskunnan ohjaaja. Alakoulujen oppilaskunnat tekevät yhteistyötä Turun Lasten Parlamentin kanssa.

Raunistulan koulussa toimii yksi oppilaskunta kummassakin yksikössä. Raunistulan yksikön oppilaskunnan hallituksessa on jäseniä jokaiselta vuosiluokilta 2-6. Kähärin yksikössä hallituksen jäsenet ovat vuosiluokilta 1-6.

Oppilaskunnan hallitukseen valitun jäsenen pesti kestää vuoden kerrallaan. Hallituksen toimintakausi on syyskuulta toukokuulle.

Raunistulan koulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunnan toiminnasta vastaa ja päättää oppilaskunnan hallitus sekä oppilaskuntaa ohjaavat opettajat. Rehtori vastaa yleisesti kaikesta koulun toiminnasta.

Oppilaskunnan hallitus koostuu oppilaista, jotka on valittu äänestämällä. Vain oppilailla on äänioikeus oppilaskunnan vaaleissa.

Jokaisesta luokasta valitaan yksi edustaja hallitukseen. Lisäksi hänelle valitaan varajäsen.

Varsinaisen hallituksen jäsenen ollessa poissa kokouksesta, varajäsen toimii täysivaltaisena hallituksen jäsenenä kokouksen ajan.

Hallituksen jäsenistä valitaan oppilaat hoitamaan seuraavia luottamustehtäviä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja varasihteeri.

Oppilaskunnan hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa sekä tarvittaessa muuna aikana.