Oppilaskunta

Pansion koulussa toimii oppilaskunta. Oppilaskunnan hallitus valitaan koko koulun yhteisillä vaaleilla yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.

OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN SÄÄNNÖT