Oppilaan kadonneen tai särkyneen omaisuuden korvaaminen

Koulussa olevan oppilaan henkilökohtaisen omaisuuden korvaamisessa lähtökohtana on, että jokainen vastaa itse itselleen aiheutuneista vahingoista. Vahingonkorvauksen saaminen vaatii vastuuperusteen. Korvattaviin tapauksiin sovelletaan vahingonkorvauslakia.
Turun kaupunki ei korvaa
– opetustilanteessa rikkoutunutta omaisuutta mikäli oppilas on toiminut vastoin annettuja ohjeita
– koulun naulakkotiloissa olevaa omaisuutta
– välitunnilla vahingoittunutta omaisuutta
– kotivakuutuksen omavastuuosuutta
– oppilaiden omasta halustaan kouluun tuomaa, opetukseen liittymätöntä omaisuutta esim. matkapuhelimia