Turvallisuus

Varhaiskasvatuksen turvallisuutta koskevat säädökset

Päivähoidon turvallisuutta ohjaavat säännökset ovat päivähoitolaki, jonka mukaan päivähoidon tulee taata lapselle turvallinen ympäristö.

Päivähoidon turvallisuussuunnitteluun kuuluu esiopetuksen oppimisympäristöjen turvallisuuden edistäminen. Se tulee ottaa huomioon kaikessa toiminnassa. Esiopetuksen opetussuunnitelma sisältää suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.

Paattisten päivähoitoyksikön turvallisuussuunnitelmat ovat laadittu sivistystoimialan ohjeiden mukaan ja niitä päivitetään tarvittaessa. Toffinkujan päiväkodin turvallisuussuunnitelma kuuluu Paattisten koulun yhteiseen suunnitelmaan. Päiväkodeissa on myös kriisisuunnitelmat.

Päivähoitolasten turvallisuudesta huolehditaan jatkuvasti, mm

  • molemmilla päiväkodeilla on pihassäännöt
  • porteissa on tuplavarmistus , ainoastaan aikuiset aukaisevat niitä
  • nimilistat läsnäolevista lapsista ovat käytössä päivittäin
  • jos joku muun kuin lapsen huoltaja hakee lasta päivähoidosta,  on siitä aina ilmoitettava päiväkotiin
  • ulkoillessa huomioidaan sääolosuhteet
  • retkille laaditaan aina turvallisuussuunnitelma
  • pihalta poistuttaessa käytetään heijastinliivejä, eskarit käyttävät niitä myös koulun pihalla ulkoillessaan
  • retkillä on mukana lasten tiedot ja puhelin
  • aikuisia on riittävä määrä

Pelastusharjoitukset

Onnettomuustilanteisiin varaudutaan harjoittelemalla hätäpoistumista sisä- sekä ulkotiloista.. Harjoituksia suoritetaan syksy- ja kevättoimintakaudella, lisäksi harjoitellaan tilannetta, jossa lapsi olisi kadonnut päiväkodista.