Ajankohtaista

Ajankohtaiset koronaohjeistukset löytyvät wilma-viesteistä.

 Ruotsin kielirikaste varhaiskasvatuksessa

Olemme saaneet Opetushallitukselta valtionavustusta toteuttaaksemme ”Kielirikasteisen opetuksen kehittäminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa” -projektin. Projekti on osa Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden projektikokonaisuutta.

Projekti toteutetaan pilottina Paattisten päiväkodissa. Ensimmäisenä tavoitteena on nykyisen ruotsin kielirikasteisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kehittäminen siten, että toiminnasta tulee säännöllisempää ja suunnitellumpaa. Projektilla tuetaan varhennetun kielen oppimista rinnakkain suomen kielen kanssa.

Toisena tavoitteena on laajentaa kielirikasteista toimintaa. Paattisten päiväkodissa nykyinen kielirikasteinen toiminta kohdistuu esiopetusikäisiin ja 5-vuotiaisiin lapsiin. Tarkoituksena on laajentaa kielirikasteinen toiminta päiväkodin 4-vuotiaisiin lapsiin.

Projekti on käynnistetty syksyn 2021 aikana ja se päättyy 31.12.2022. Toivomme, että kielirikasteisen toiminnan kehittäminen motivoi sekä lapsia että aikuisia. Projektin avulla pyritään herättämään lasten innostusta ja motivaatiota vieraisiin kieliin, etenkin ruotsin kieleen. Toivomme myös, että projektin aikana opitut asiat ja kehitetyt toimintamallit jäävät pysyväksi osaksi kehittyvää kielirikaste toimintaa.