Hyvä tietää

Opettelemme yhdessä leikin keinoilla hyviä tapoja, toisten huomioonottamista sekä omatoimisuutta, ja näin rakennamme tervettä itsetuntoa.

Yhteistyö vanhempien kanssa on meille tärkeää, ovathan vanhemmat lastensa asiantuntijoita. Kerrothan meille niin positiivisista kuin negatiivisistakin asioista – palaute on aina tärkeää toiminnan kehittämisessä.

Yhteisiä keskustelutilaisuuksia ovat vanhempainillat ja muut tapahtumat. Järjestämme myös mahdollisuuden henkilökohtaiseen keskusteluun ”vanhempainvarteissa” vähintään kaksi kertaa vuodessa. Päivittäin on tärkeää vaihtaa kuulumisia sekä lasta tuodessasi, että hakiessasi.

Tulevista tapahtumista ilmoitamme  wilma-tiedotteilla. Muista tärkeistä asioista löydät tietoa oman ryhmän eteisestä.