Välkommen till ett webinarium den 12.12. kl. 13-16, där du får kunskap om och verktyg för hur man bedömer språkfärdigheter i svenska som andra språk.

Arbetar du i yrkesutbildningen och har studeranden med ett annat modersmål än svenska? Behöver du verktyg för bedömning av språkfärdigheter i svenska som andra språk?

Ett av de primära målen på detta webinarium för aktörena inom yrkesläroanstalterna är att skapa förståelse för pedagogisk policy och praxis i bedömning av svenska som andra språk samt identifiera och tillämpa olika bedömningsstöd som kan vara användbara för lärare som undervisar i svenska som andraspråk vid yrkesläroanstalter. Webinariet innehåller en föreläsning, diskussioner och grupparbete.

Utbildaren är PedD, FM Kirsi Wallinheimo. Hon är universitetslektor i språkdidaktik vid Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Hennes pedagogiska och forskningsintressen inkluderar flerspråkighet, svenska som andra språk och implementering av digitala lärmiljöer i undervisning. Hon har en lång erfarenhet både som språklärare och utbildare inom fortbildning för lärare inom de olika utbildningsstadierna. Hon är också författare till flera läroböcker för grundläggande utbildningen och gymnasiet samt för andra stadiet och högre utbildning.

Anmäl dig senast 27.11 HÄR.

Länken skickas till de anmälda via e-post när anmälningstiden avstängts.

Bedömning av språkfärdigheter i svenska som andra språk – webinarium 12.12.

Vastaa