Opintopsykologi

Lukion opintopsykologi antaa yksilöllistä keskusteluapua opiskelijalle, jonka mieltä painavat asiat, jotka vaikuttavat hyvinvointiin ja opintojen sujumiseen. Tällaisia asioita voivat olla esim. opiskeluvaikeudet, vaikeus olla ryhmässä, stressi tai jokin elämässä tai voinnissa tapahtunut muutos, mikä haittaa opintojen etenemistä tai koulussa viihtymistä. Varaa aika keskusteluun psykologin kanssa Wilman kautta.

Usein kysytyt kysymyksetOppimisen tuki

Turun kaupungin lukiokoulutuksen opiskelija, jolla on kielellisten erityisvaikeuksien tai muiden oppimisvaikeuksien vuoksi vaikeuksia suoriutua opinnoistaan, on oikeus saada erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tukitoimet toteutetaan opetushenkilöstön yhteistyönä.

Opiskelijalla on oikeus saada tukea opintoihinsa riippumatta siitä, mistä syistä oppimisvaikeudet tai opintojen haasteet johtuvat. Tuen tarpeen syynä voivat olla oppimien haasteet, jotka näkyvät esimerkiksi luku- ja kirjoitusvaikeuksina ja matematiikan, tarkkaavuuden sekä motivoitumisen tai jaksamisen vaikeuksina. Opiskelun haasteet voivat liittyä myös sairauteen, vammaan, vaikeaan elämäntilanteeseen sekä puutteellisiin opiskelutaitoihin tai kielitaitoon. Tuen tavoitteena on turvata opiskelijan hyvinvointi ja opintojen eteneminen opiskelijan asettamien tavoitteiden mukaisesti.