Luostarivuoren Lyseon lukio

Luostarivuoren Lyseon lukion tuki

Opinto-ohjaaja
Heidi Autero
puh. (044) 907 4404

Opinto-ohjaaja
Mari Salminen
puh. (044) 907 4412

Terveydenhoitaja
Annina Tanninen
puh. (050) 594 7192

Lukion psykiatrinen sairaanhoitaja
Maarit Kostiander

Koulukuraattori
Sanna Pohjola
puh. (040) 184 6218

Lukion erityisopettaja
Heli Ketovuori
puh. (040) 663 3294

Lukion erityisopettaja
Niina Stedt
puh. (044) 907 4675

Opintopsykologi
Anna Sysikaski
puh. (040) 809 4416

Usein kysytyt kysymyksetOppimisen tuki

Turun kaupungin lukiokoulutuksen opiskelija, jolla on kielellisten erityisvaikeuksien tai muiden oppimisvaikeuksien vuoksi vaikeuksia suoriutua opinnoistaan, on oikeus saada erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tukitoimet toteutetaan opetushenkilöstön yhteistyönä.

Opiskelijalla on oikeus saada tukea opintoihinsa riippumatta siitä, mistä syistä oppimisvaikeudet tai opintojen haasteet johtuvat. Tuen tarpeen syynä voivat olla oppimien haasteet, jotka näkyvät esimerkiksi luku- ja kirjoitusvaikeuksina ja matematiikan, tarkkaavuuden sekä motivoitumisen tai jaksamisen vaikeuksina. Opiskelun haasteet voivat liittyä myös sairauteen, vammaan, vaikeaan elämäntilanteeseen sekä puutteellisiin opiskelutaitoihin tai kielitaitoon. Tuen tavoitteena on turvata opiskelijan hyvinvointi ja opintojen eteneminen opiskelijan asettamien tavoitteiden mukaisesti.