Kurssiselostuksia

 

FILOSOFIA

FI 2 Etiikka (valtakunnallinen pakollinen)

Tavoitteet:
Kurssilla perehdytään filosofisen etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin sekä ympäristöfilosofian perusteisiin. Omia eettisiä valintoja opitaan perustelemaan monipuolisesti. Kurssilla jäsennetään käsityksiä hyvästä ja oikeasta ja pohditaan oman elämän merkityksellisyyttä ja elämänvalintoja filosofisan käsitteistön avulla.

Keskeiset sisällöt:
Moraali ja sitä pohtiva normatiivinen ja soveltava etiikka; hyve-, seuraus-, sopimus, oikeus- ja velvollisuusetiikan perusteet
Filosofisia teorioita elämän hyvyydestä ja merkityksellisyydestä sekä hyvästä elämäntavasta
Etiikka ja yksilön moraaliset ratkaisut: ihmissuhteet ja elämänvalinnat
Eläimiä ja ympäristöä koskevia eettisiä kysymyksiä

ruude.piippo@edu.kokkola.fi
Kokkolan aikuis- ja ammattilukio

 

USKONTO

UE5 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (valtakunnallinen syventävä)

Tavoitteet: Tutustutaan uskonnon suhteeseen tieteeseen, taiteeseen ja populaarikulttuuriin. Keskeisessä osassa on myös uskontojen tutkimus ja erilaisten uskonnollisten taideteosten tulkinta.

maria.valtonen@kaarina.fi
Kaarinan lukion aikuislinja

 

UE7 Uskonnon kertauskurssi reaalikokeeseen valmistautuville (koulukohtainen syventävä)

Tavoitteet: Laajennetaan uskonnon pakollisten ja syventävien kurssien tietoja ja valmennetaan reaalikokeeseen mm. tutustumalla uskonnon kertausmateriaaleihin ja paneutumalla ajankohtaisiin teologisiin kysymyksiin. Sopii myös uskonnon oppimäärän korotuskuulusteluun tulevalle, alan jatko-opintoihin tähtäävälle sekä aihepiiristä muuten kiinnostuneelle opiskelijalle. Kurssilla käytössä oleva verkkoympäristöön on koottu hyödyllistä lisämateriaalia ja harjoituksia, jotka ovat kurssilaisen käytössä koko kirjoituksiin valmistautumisen ajan.
Arvostelu: hyväksytty/hylätty. Mahdollisuus korottaa arvosanalla valtakunnallisten kurssien keskiarvon mukaista uskonnon päättöarvosanaa.

maria.valtonen@kaarina.fi
Kaarinan lukion aikuislinja