Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen
Ilmoittautua voi koska tahansa sinä aikana, kun kurssi on tarjolla.

Varsinainen opiskelija / tutkinto-opiskelija:
Sovi kurssin suorittamisesta ja sen hyväksymisestä oman koulun kanssa.
Täytä ilmoittautumislomake/maksusitoumuslomake (lomake löytyy sivun alalaidasta). Jätä se koulun kansliaan.
Kanslia lähettää ilmoittautumistiedot kurssin järjestävään kouluun, josta opiskelijalle lähetetään sähköpostitse kurssin aloittamiseen liittyvät ohjeet.
Opiskelija voi aloittaa kurssin suorittamisen saamansa ohjeen mukaisesti.

Aineopiskelija:
Täytä ilmoittautumislomake/maksusitoumuslomake (lomake löytyy sivun alalaidasta). Jätä se koulun kansliaan.
Kanslia lähettää ilmoittautumistiedot kurssin järjestävään kouluun, josta opiskelijalle lähetetään sähköpostitse maksutiedot. Maksuperuste syntyy, kun opiskelija saa kurssille tunnukset.
Kansliasta lähetetään opiskelijalle kurssin aloittamiseen liittyvät ohjeet.
Opiskelija voi aloittaa kurssin suorittamisen saamansa ohjeen mukaisesti.

Maksut
Tutkintoon tähtääville opiskelijoille verkkokurssit ovat maksuttomat lukuun ottamatta materiaali- ja oppikirjahankintoja, nettiyhteyksiä ym.

Verkoston oppilaitosten aineopiskelijoilta peritään kurssin tarjoavan koulun määräämä aineopiskelumaksu.

Muille kuin verkoston opiskelijoille kurssit maksavat 100 euroa / kurssi.

Oppilaitosten aineopiskelijamaksut
Jyväskylä 95 € / lukuvuosi
Kaarina 50 € / lukuvuosi
Kokkola 20 € / kurssi, kuitenkin enintään 80 € / lukuvuosi
Pirkanmaa 50 € / kurssi
Pori 25 € / kurssi tai 50 € / lukukausi
Tampere 100 € / lukukausi
Turku 1 kurssi 50 €, 2-5 kurssia 100 € ja 6 tai enemmän yhteensä 150 €
Vaasa 60 € / kurssi ja 3 tai enemmän 180 €
Valkeakoski 50 € / kurssi

ilmoittautumiskaavake ja maksusitoumus (pdf)

ilmoittautumiskaavake ja maksusitoumus (docx)