Yleistä

Tervetuloa Länsi-Suomen aikuislukioiden verkoston sivuille

Aikuislukioilla on yhteinen reaaliaineiden verkkokurssien tarjotin (reaalirengas), josta löytyy myös muita lukiokursseja.

Verkkokurssin luonne

Reaaliaineiden verkkokurssit ovat lukion valtakunnallisesti syventäviä kursseja, ja ne noudattavat siten tavoitteiltaan ja sisällöltään valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Muut kurssit ovat koulukohtaisia kursseja. Ne tukevat lukio-opintojen aloittamista ja etenemistä.

Kurssit pohjautuvat lukiossa käytettäviin oppikirjoihin. Verkossa oleva materiaali on opettajan tekemää oppikirjaa tukevaa lisämateriaalia. Se voi sisältää lisäaineistoa, -tehtäviä, ohjeita, selviytymisvinkkejä, erityyppisiä mallikokeita ja aivan aitoja sähköisiä kokeita.

Opettaja selvittää kurssin suoritusohjeissa aikataulut, tehtävät, työmuodot ja sen, edellyttääkö hän opiskelijan ottavan yhteyttä kurssin aikana. Erityisen tärkeää on noudattaa opettajan antamaa aikataulutusohjetta. Nämä ohjeet saat joko verkkokurssin oppimisympäristöstä, kun kirjaudut kurssille tai opettajan lähettämässä sähköpostissa.

Verkkokurssin suorittamisen pääperiaatteet

Reaaliaineiden kurssit ovat tarjolla koko lukuvuoden. Muiden aineiden kurssien aukiolo voi vaihdella.

Kurssit ovat kurssin tarjoavan koulun verkko-oppimisympäristössä.

Kurssi on suoritettava sen lukuvuoden aikana, jona ilmoittautuu kurssille.

Kurssikokeen suorituspäiviä on lukuvuoden aikana vähintään kaksi. Koulukohtaisesta toteutuksesta riippuen verkkokurssien koepäiviä voi olla useampia. Se selviää kurssiohjeista. Erillisiä uusintakuulusteluita ei järjestetä.

Hyväksiluku

Kurssisuoritukset luetaan hyväksi sellaisinaan kaikissa yhteistyökouluissa.