Ingångssida

För elever i förskoleundervisning eller grundläggande utbildning intagna för specialiserad sjukvård ges undervisning som har som mål att upprätthålla lärandet och skolgången och att genom en allomfattande rehabilitering stödja målen för den vård som eleven får. Den kommun där sjukhuset finns är skyldig att för elever som är patienter på sjukhuset ordna undervisning. Även för andra elever i specialiserad sjukvård ska ordnas undervisning i den omfattning detta är motiverat med beaktande av elevens hälsa, pedagogiska specialbehov och terapeutiska och rehabiliterande åtgärder inom den specialiserade sjukvården, om det inte trots stödåtgärder är till elevens fördel att undervisningen ordnas på något annat sätt.

Sjukhusskolan Kiinamyllyn koulu, som lyder under undervisningsväsendet i Åbo, ansvarar för sjukhusundervisning inom ÅUCS barn- och ungdomskliniken samt barn- och ungdomspsykiatrin. Eleverna kommer från kommuner inom Egentliga Finlands välfärdsområde. Förutom de elever som vårdas på sjukhus undervisar vår skola elever inom den psykiatriska öppenvården, vars skolgång har avbrutits eller riskerar att avbrytas på grund av psykiska problem.