Konsultaatio

Kiinamyllyn koulu tarjoaa ohjausta ja konsultaatiota Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Konsultaatio- ja ohjauspalveluja tarjotaan erikoissairaanhoidon piirissä oleville perusopetusikäisille lapsille ja nuorille. Konsultaatiopyynnön voi tehdä hoitava taho, koulu tai sosiaalitoimi. Yhteydenotto voi tulla myös huoltajalta. Lapsen tai nuoren huoltajilta pitää aina olla lupa konsultaatioon.

Ohjaus- ja konsultaatiotyö sisältyy Kiinamyllyn koulun palveluihin. Turun ulkopuolisilta kunnilta laskutetaan työtekijän matkakustannukset.

Ohjaus- ja konsultaatiotyön tavoitteena on tukea oppilaan koulunkäyntiä ja löytää tapauskohtaisesti tilanteeseen sopivat tukimuodot yhteistyössä oppilaan verkoston kanssa.

Avo-oppilaspaikan hakeminen tapahtuu konsultaation kautta.

Konsultatiivinen taustatyö ja tilanteen kartoitus tarkoittaa yhteydenpitoa oppilaan ympärillä toimiviin toimijoihin (vanhemmat, koulu, hoito, sosiaalitoimi tms.)

Konsultatiivinen työskentely tarkoittaa oppilaan tilanteen monipuolista tarkastelua ja vaihtoehtoisten toimintamallien etsimistä sekä ymmärryksen lisäämistä oppilaan asioissa. Työskentelymuotoja ovat koulukäynnit, oppilaan ja perheen tapaamiset, MAR-palaverit ja verkostot.

Konsultaatiopyynnöt sähköpostilla :

Alakoulu: Minna Ahlbäck
Yläkoulu: Tarja Kallio
Nepsyt:  Pälvi Holma-Kirstilä

sähköpostit : etunimi.sukunimi@edu.turku.fi