Psykiatrian osasto-opetus

Lasten- ja nuorisopsykiatrian osasto-opetuksessa opetetaan psykiatrisessa osastohoidossa olevia oppilaita. 

Osastojakson pituus ja päiväohjelma vaihtelevat oppilaskohtaisesti. Koska oppilaiden koulunkäyntikyky ja hoitoaika vaihtelevat, osastojakson aikana edetään yksilöllisesti oppilaan vointi huomioiden. Jakson aikana sairaalakoulun opettajat tekevät tiivistä yhteistyötä hoitohenkilöstön kanssa. 

Osastojakson alkaessa sairaalakoulun opettajat ovat yhteydessä huoltajien luvalla oppilaan omaan kouluun.  

Opetuksessa käytetään oppilaan omia oppikirjoja. 

Sairaalakoulun opettajat osallistuvat oppilasta koskeviin moniammatillisiin verkostoihin.  

Sairaalakoulujaksoa ei merkitä poissaoloksi oppilaan omassa koulussa. 

 

Lasten psykiatrian osasto-opetus, Datacity
Opettajat: Tiina Revonlahti 0449074385
Juha-Pekka Mynttinen 0404808511
Ohjaaja:
Osoite: Lemminkäisenkatu 14-18 C 20520 Turku

 

Nuorisopsykiatrian osasto-opetus
Opettajat:
Sari Claver 040 179 5411
Milla Koski 040 655 0857 ja
Johanna Nygård 040 655 0869
Osoite: Kunnallissairaalantie 20 talo 4 B, 2. kerros PL 52 20701 Turku

 

Syömishäiriöyksikkö ja Nuorten tehostettu avo-hoito
Opettaja: Karin Lehto-Arvonen 0449074684
Osoite: