Psykiatrian osasto-opetus

Lasten- ja nuorisopsykiatrian osasto-opetuksessa opetetaan psykiatrisessa osastohoidossa olevia oppilaita.

Osastojakson pituus ja päiväohjelma vaihtelevat oppilaskohtaisesti. Koska oppilaiden koulunkäyntikyky ja hoitoaika vaihtelevat, osastojakson aikana edetään yksilöllisesti oppilaan vointi huomioiden. Jakson aikana sairaalakoulun opettajat tekevät tiivistä yhteistyötä hoitohenkilöstön kanssa.

Osastojakson alkaessa sairaalakoulun opettajat ovat yhteydessä huoltajien luvalla oppilaan omaan kouluun.

Opetuksessa käytetään oppilaan omia oppikirjoja.

Sairaalakoulun opettajat osallistuvat oppilasta koskeviin moniammatillisiin verkostoihin.

Sairaalakoulujaksoa ei merkitä poissaoloksi oppilaan omassa koulussa.

Lasten psykiatrian osasto-opetus, Datacity
Opettajat: Tiina Revonlahti 0449074385
Juha-Pekka Mynttinen 0404808511
Ohjaaja: Heikkilä Pirjo 0449074384
Osoite: Lemminkäisenkatu 14-18 C 20520 Turku

Nuorisopsykiatrian osasto-opetus
Opettajat:
Sari Claver 040 179 5411
Milla Salomaa 040 655 0857 ja
Daniela Sandell 040 655 0869
Osoite: Kunnallissairaalantie 20 talo 4 B, 2. kerros PL 52 20701 Turku

Syömishäiriöyksikkö ja Nuorten tehostettu avo-hoito
Opettaja: Tiina Lauren-Knuutila
Osoite: Lemminkäisenkatu 5 C (kulku Lenkkipolun puolelta), seminaarisali 8 20520 Turku