Koulupsykologi

Kiinamyllyn koulun oppilashuollossa toimii koulupsykologi. Koulupsykologi osallistuu mahdollisten tulevien oppilaiden alkutapaamisiin ja jo koulussa opiskelevien oppilaiden kouluverkostoihin. Usein myös hoitoneuvotteluihin opettaja ja koulupsykologi saavat kutsun. Yhteistyö oppilasta hoitavien tahojen kanssa onkin keskeistä sairaalakoulun koulupsykologin työssä.

Koulupsykologin työ Kiinamyllyn koulussa painottuu tiimityöskentelyyn opettajien kanssa. Pohdimme yhdessä opettajan kanssa oppilaan koulunkäyntiä ja miten tukea oppilaan kuntoutumista ja hyvinvointia koulun keinoin.

Koulupsykologi voi tehdä myös oppimisedellytysten kartoitusta tai muita psykologisia tutkimuksia, jos niiden tarvetta on ja näin sovitaan oppilasta hoitavien tahojen kanssa.

Tavoitteena on olla mukana koulun arjen toiminnoissa ja päästä näin tutustumaan oppilaisiin heidän onnistumisissaan ja haasteissaan.

Koulupsykologi Vidqvist Tiina 0504323700, tiina.vidqvist@varha.fi