Tervetuloa!

Erikoissairaanhoidossa olevalle esi- tai perusopetusikäiselle oppilaalle annetaan opetusta, jolla on oppimista ja koulunkäyntiä ylläpitävä sekä oppilaan hoitotavoitteita tukeva kokonaiskuntoutuksellinen tavoite. Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään opetusta sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle. Myös muulle erikoissairaanhoidossa olevalle oppilaalle on järjestettävä opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä, pedagogiset erityistarpeensa ja erikoissairaanhoidon hoidolliset ja kuntoutukselliset toimenpiteet huomioon ottaen on perusteltua, jos opetuksen järjestäminen ei muutoin ole tukitoimista huolimatta oppilaan edun mukaista.

Turun opetustoimen alainen Kiinamyllyn koulu vastaa TYKS:n lasten- ja nuorten klinikan sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian sairaalaopetuksesta. Oppilaat tulevat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella olevista kunnista. Sairaalahoidossa olevien oppilaiden lisäksi koulussamme annetaan opetusta psykiatrisessa avohoidossa oleville oppilaille, joiden koulunkäynti on keskeytynyt tai on vaarassa keskeytyä psyykkisten ongelmien vuoksi.

Koulun lukuvuoden työ- ja loma-ajat 2022-2023

  • Syyslukukausi: ke 10.8. – ke 21.12.2022 (Esiopetus päättyy ke 21.12.2022)
    • Syysloma: ma 17.10. – su 23.10.2022
    • Joululoma: to 22.12.2022 – su 8.1.2023

 

  • Kevätlukukausi: ma 9.1. – la 3.6.2023 (Esiopetus päättyy ti 31.5.2023)
    • Talviloma: ma 20.2. – su 26.2.2023

 

Kulku koulun tiloihin Datacityn D-portaan kautta

Datacityn yksikköön kuljetaan D-portaan portaita pitkin. D-porras löytyy rakennuksen päädystä. Mikäli sinulla on liikuntaeste ja tarvitset hissikyytiä, ota yhteys henkilökuntaan.

Datacityn sijainti kartalla, kulku D-portaan kautta

 

Koulun postiosoite on:

Lemminkäisenkatu 14-18 C
20520 Turku 

Lisää tietoa sairaalaopetuksesta saat sairaalaopetuksen verkkosivuilta www.sairaalaopetus.fi sekä http://kalliomaa.net/category/sairaalareksin-blogi-kohtaamisia.

Turun koulujen opetussuunitelmat ovat luettavissa Turun OPS 2016-sivuilta.