Tervetuloa!

Erikoissairaanhoidossa olevalle esi- tai perusopetusikäiselle oppilaalle annetaan opetusta, jolla on oppimista ja koulunkäyntiä ylläpitävä sekä oppilaan hoitotavoitteita tukeva kokonaiskuntoutuksellinen tavoite. Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään opetusta sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle. Myös muulle erikoissairaanhoidossa olevalle oppilaalle on järjestettävä opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä, pedagogiset erityistarpeensa ja erikoissairaanhoidon hoidolliset ja kuntoutukselliset toimenpiteet huomioon ottaen on perusteltua, jos opetuksen järjestäminen ei muutoin ole tukitoimista huolimatta oppilaan edun mukaista.

Turun opetustoimen alainen Kiinamyllyn koulu vastaa TYKS:n lasten- ja nuorten klinikan sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian sairaalaopetuksesta. Oppilaat tulevat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella olevista kunnista. Sairaalahoidossa olevien oppilaiden lisäksi koulussamme annetaan opetusta psykiatrisessa avohoidossa oleville oppilaille, joiden koulunkäynti on keskeytynyt tai on vaarassa keskeytyä psyykkisten ongelmien vuoksi.

AJANKOHTAISTA

Kulku Kiinamyllyn koulun Datacityn yksikköön D-portaan portaiden kautta

Datacityn yksikköön kuljetaan D-portaan portaita pitkin. D-porras löytyy rakennuksen päädystä. Mikäli sinulla on liikuntaeste ja tarvitset hissikyytiä, ota yhteys henkilökuntaan.

Datacityn sijainti kartalla

Koulun lukuvuoden työ- ja loma-ajat 2018-2019

Syyslukukausi: ke 15.8. – pe 22.12.2018
syysloma: to 18.10. – pe 19.10.2017
joululoma: su 23.12. – su 6.1.

Kevätlukukausi: ma 7.1. – la 1.6.2018
talviloma: ma 18.2. – su 24.2.2018

Mahdollinen lauantaityöpäivä ilmoitetaan myöhemmin.

Koulun postiosoite on:

Lemminkäisenkatu 14-18 C
20520 Turku 

Lisää tietoa sairaalaopetuksesta saat sairaalaopetuksen verkkosivuilta www.sairaalaopetus.fi sekä http://kalliomaa.net/category/sairaalareksin-blogi-kohtaamisia.

Turun koulujen opetussuunitelmat ovat luettavissa Turun OPS 2016-sivuilta.