Tervetuloa!

Erikoissairaanhoidossa olevalle esi- tai perusopetusikäiselle oppilaalle annetaan opetusta, jolla on oppimista ja koulunkäyntiä ylläpitävä sekä oppilaan hoitotavoitteita tukeva kokonaiskuntoutuksellinen tavoite. Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään opetusta sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle. Myös muulle erikoissairaanhoidossa olevalle oppilaalle on järjestettävä opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä, pedagogiset erityistarpeensa ja erikoissairaanhoidon hoidolliset ja kuntoutukselliset toimenpiteet huomioon ottaen on perusteltua, jos opetuksen järjestäminen ei muutoin ole tukitoimista huolimatta oppilaan edun mukaista.

Turun opetustoimen alainen Kiinamyllyn koulu vastaa TYKS:n lasten- ja nuorten klinikan sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian sairaalaopetuksesta. Oppilaat tulevat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella olevista kunnista. Sairaalahoidossa olevien oppilaiden lisäksi koulussamme annetaan opetusta psykiatrisessa avohoidossa oleville oppilaille, joiden koulunkäynti on keskeytynyt tai on vaarassa keskeytyä psyykkisten ongelmien vuoksi.

AJANKOHTAISTA

Koulun postiosoite on muuttunut:

Lemminkäisenkatu 14-18 C
20520 Turku

Kiinamyllyn koulun ystävien kevätkokous

Kevätkokous pidetään tiistaina 4.4.2017 klo 15.15 Datacityssä, Lemminkäisenkatu 18 C, 3. krs.

Liedon säästöpankki tukee Kiinamyllyn koulun ystävät ry:n toimintaa sairaalakoulun lasten hyväksi.

Liedon Säästöpankki tukee viime vuosien tapaan useita Turun seudun hyväntekijöitä. Suurten yksittäislahjoitusten sijasta pankki jakaa tukisummansa, yhteensä 50 000 euroa, kaikkiaan yhdeksälle eri toimijalle. Tukikohteiden valinnassa ratkaiseva ääni oli paikallisväestöllä, sillä tuensaajat valittiin yleisöltä saatujen vinkkien perusteella. Koululta lahjoitusta oli vastaanottamassa erityisopettaja Tiina Revonlahti (keskellä).
vastuullisuus-pieni

Lasten psykiatrian opetus

Lasten psykiatrian opetus on siirtynyt syksyn alusta Datacityn rakennukseen Lemminkäisenkatu 18 C, 3. krs. Myös koulunjohtajan tavoitat samasta osoitteesta. Koulunjohtaja Niina Ekqvistin tavoitat numerosta 0449074681.

Lisää tietoa sairaalaopetuksesta saat sairaalaopetuksen verkkosivuilta www.sairaalaopetus.fi sekä http://kalliomaa.net/category/sairaalareksin-blogi-kohtaamisia.

Seuraa opetussuunnitelmatyön kehittymistä Turun OPS 2016-sivuilta.

soplogo400