Åbo är föregångare i språklassundervisningen

  • Åbo har långa traditioner vad gäller undervisningen på andra språk
  • undervisningen på engelska har börjat redan 1990 i Åbo
  • franska 1993, tyska 1994 och ryska 1994
  • svenska språkbadet 1992
  • språkklassverksamheten är omfattande och centralstyrt
  • flera tvåspråkiga daghem verkar i staden

Språkklassverksamhetens historia

Åbo stads skolväsen påbörjade undervisningen på främmande språk redan år 1990. Verksamheten startade på rektor Hannu Isolauris och avdelningschef Tapio Alapaattikoskis initiativ.

Till början rörde det sig om ett tvåårigt försök, sanktionerat av den dåvarande Skolstyrelsen. Syftet med försöket var att försöka sig på ett annat undervisningsspråk än elevens modersmål. Härmed startades den första engelska klassen i Puolalan koulu.

Med stöd av goda erfarenheter och en ny skollagstiftning fick språkklassverksamheten snart efterföljare. Svenska språkbadet började på ettan i Kerttuli 1992 (i dagis redan i slutet av 80-talet). De franska språkklasserna började i Vähä-Heikkilä skola 1993. År 1994 började de tyska språkklasserna i Puolala skola och de ryska språkklasserna i Teräsrautela skola. Dessa flyttade senare över till Puolala skola eftersom trafikförbindelserna dit var bättre.

Åbo har långa traditioner och ett gediget kunnande som erbjudare av undervisning på olika språk i den grundläggande utbildningen. Lärarna har vidareutbildat sig flitigt och språkklasserna deltar mångsidigt i internationella och nationella samarbetsprojekt.