Att söka till språkklass (främst CLIL-undervisning)

Till språkbadet söker man genom att kontakta Klockringaregatans daghem. Ifall ni kommer från annan ort med äldre, svenskkunniga barn, kontakta respektive skola.

Direktiv för sökandet till språkklasserna finner ni på skolornas hemsidor eller genom att direkt kontakta respektive skolas rektor. Ansökningsförfarandet till språkklasserna är likadant som till den finska grundläggande utbildningen.

Eleverna anmäler sig till första klass i januari det år de börjar skolgången. Information om anmälningen annonseras i lokaltidningarna och meddelas direkt till hemmen.
För vem är språkklasserna avsedda?

Alla barn som söker sig till språkklasserna förutsätts ha goda, för sin ålder normala, kunskaper i finska språket. De elever som söker sig till första klass i språkklasserna behöver inte ha kunskaper i det främmande språket från förr. Då man söker sig till en klass i senare skede bör kunskaperna i det främmande språket vara tillräckliga.

Barn i familjer som flyttar från utlandet kan även söka sig till språkklasserna. Åt dem erbjuder klasserna en möjlighet att fortsätta studierna på det respektive språket, samtidigt som de kan stärka sina kunskaper i finska.

Läs mer om CLIL- metoden

Se språkskolorna här