Content and Language Integrated Learning

CLIL tulee sanoista Content and Language Integrated Learning, mikä tarkoittaa kielenopetusmenetelmää, jossa oppiaineiden asiasisältöjä opiskellaan vieraalla kielellä. Tässä menetelmässä oppilaiden äidinkielellä ja vieraalla kielellä annettu opetus muodostavat kokonaisuuden.

Opetus tapahtuu kaksikielisesti siten, että oppimistilanteissa käytetään tarkoitukseen ja tilanteeseen soveltuvaa kieltä.

CLIL – menetelmässä oppisisältöjä voidaan opettaa vieraalla kielellä kaikissa muissa oppiaineissa paitsi äidinkielessä. Kieli ei siis ole varsinaisesti oppimisen kohde vaan väline opiskelussa. Formaali kielenopetus tapahtuu kielen tunneilla.