Tervetuloa Wäinö Aaltosen kouluun!

Wäinö Aaltosen koulu sijaitsee luonnonkauniilla Hirvensalon saarella Turussa.

Nimensä koulumme on saanut tunnetun entisen oppilaansa, kuvanveistäjä Wäinö Aaltosen mukaan. Oppilaita koulussamme on noin 400.

Wäinö Aaltosen koulussa tarjotaan perusopetuksen lisäksi englantirikasteista opetusta luokilla 1.- 6. niin, että yksi rinnakkaisluokista opiskelee englantirikasteisen ohjelman mukaan.

Englantirikasteinen opetus noudattaa CLIL-periaatteita. Opetuksen tavoitteena on innostaa oppilasta vieraan kielen luontevaan käyttämiseen ja tukea oppilaan monipuolista kielenoppimista.

Englantipainotteisilla luokilla on sama viikkotuntimäärä kuin muilla saman luokka-asteen luokilla.

Hakeutuminen kieliluokille

  • Englanninluokalle hyväksyttäviltä edellytetään riittävää koulukypsyyttä, keskittymiskykyä ja kielellistä kehitystasoa. Pyrkijöiltä ei edellytetä lukutaitoa, eikä englanninkieleen liittyvää osaamista.
  • Englanninkieliset leikkikoulut ja kerhot eivät takaa pääsyä kieliluokalle.
  • Luokalle valitaan testin tulosten perusteella korkeintaan 25 oppilasta.
  • Testin järjestävät ja arvioivat erityisopettajat ja kielipainotteisten luokkien opettajat yhteistyössä.
  • Valintatilaisuus järjestetään edeltävän lukuvuoden keväällä.
  • Valintatilaisuutta ei uusita testin osallistujan poissaolon takia.
  • Pyrkijöiden määrän mukaan järjestetään joko yksi tai kaksi valintatilaisuutta.
  • Kielipainotteista luokkaa voidaan täydentää myöhemmin oppilaan osoittamalla riittävää suomen ja englannin kielitaitoa. Oppilaan siirtäminen kielipainotteiselle luokalle harkitaan tapauskohtaisesti.

Yhteystiedot

Wäinö Aaltosen koulu
Wäinö Aaltosen koulutie 3, 20900 Turku
Katso sijainti kartalta

Rehtori Tiina Paappa
puh 040 482 7240
tiina.paappa @ turku.fi

Koulun kotisivut