Englantirikasteinen opetus Vaisaaren koulussa

Mitä?

Vaisaaren yläkoulussa (7-9) on ollut CLIL-menetelmän mukaista opetusta vuodesta 2007. Ennen vuotta 2007 Vaisaaren koulussa on opetettu englantipainotteisesti EOC-luokkia (English Oriented Class) 90-luvun puolivälistä lähtien.

CLIL-menetelmää käytetään noin puolessa opetettavissa aineissa.

Miten?

  • Vaisaaressa opetetaan CLIL-menetelmän mukaan matematiikkaa, historiaa ja yhteiskuntaoppia, uskontoa, kotitaloutta, kuvaamataitoa, terveystietoa ja joka vuosiluokalle omaa pakollista valinnaisainetta (7 luokalla science, 8 luokalla lyrics ja 9 luokalla English literature and culture), joka liittyy kieleen.
  • Englanninkielisen opetuksen osuudeksi pyritään saamaan 30%. Näillä tunneilla englannin kieli on oheisoppimista.
  • Tavoitteena on antaa oppilaalle mahdollisimman paljon kosketusta englannin kieleen ja tilaisuus käyttää kieltä oppimisen välineenä sekä saada näin vankempi kielitaito kuin tavallisessa opetuksessa. Opetettavissa aineissa noudatetaan kunkin aineen omaa opetussuunnitelmaa.
  • Englanninkielen tunneilla huolehditaan kielen rakenteista ja oikeakielisyydestä natiiviopettajan johdolla.
  • Oppiaineiden arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen yleisiä arviointiperusteita.
  • Englantirikasteisen opetuksen luokalla voidaan järjestää vapaaehtoinen, itse kustannettava viikon matka kohdemaahan kulttuuritietouden lisäämiseksi.

Hakeminen

Vaisaaren yläkoulun CLIL-luokalle haluaville 6-luokkalaisille järjestetään pääsykoe. Lue lisää koulun omilta sivuilta.

Yhteystiedot

Vaisaaren koulu
Juhaninkuja 4, 21200 Raisio
Katso sijainti kartalta

Rehtori Janne Ahlqvist
puh 040 044 5616
janne.ahlqvist@raisio.fi

Koulun kotisivut