Tervetuloa Turun normaalikouluun!

Norssi – koulu, johon tullaan kauempaakin

Turun yliopiston Turun normaalikoulussa opiskelevat peruskoulun alaluokkalaiset, yläluokkalaiset, lukio-laiset ja opetusharjoittelijat. Perusasteen painotuksia ovat kaksikielinen opetus, taide, media ja science.

Kaksikielisessä opetuksessa käytetään opetuskielenä sekä suomea että englantia. Englannin kieli ei ole pelkästään opetuksen ja oppimisen kohde vaan myös väline eri oppiaineiden sisältöjen oppimisessa. Kaksikielisen opetuksen tavoitteena on vankan kielitaidon hankkiminen. Vähintään 25 % opetuksesta annetaan englannin kielellä. Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksessa käytetään pelkästään suomen kieltä ja opetussuunnitelma on määrältään sekä sisällöltään yleisopetuksen suunnitelman mukainen. Opetuksessa käytetään CLIL-menetelmää.

Hakeminen vieraskieliseen opetukseen

Vieraskieliseen opetukseen haetaan 1. luokan ilmoittautumisen yhteydessä tammikuussa Wilma –järjestelmän kautta. Kieliluokkatestit järjestetään helmikuussa. Oppilaalta ei edellytetä englannin kie-len taitoa, mutta hyvä suomen kielen hallinta on edellytys.

Yhteystiedot

Turun normaalikoulu
Annikanpolku 9, 20610 Turku
Katso sijainti kartalta

Perusasteen rehtori Satu Kekki
satu.kekki@utu.fi

Koulun kotisivut
Kaksikielinen opetus