Kielirikasteinen opetus Maijamäen koulussa

Käytännössä opiskelu on jatkumo Kuparivuoren alakoulun kielirikasteiselta luokalta tuleville oppilaille.

Kenelle englantirikasteinen opetus sopii?

Oppilaalle, jolla on

 • positiivinen asenne koulunkäyntiin ja oppimiseen
 • valmiudet omaksua uusia sisältöjä vieraalla kielellä
 • sosiaalinen ja suvaitsevainen maailmankatsomus

Kielirikasteisen opetuksen tavoitteet

 • Myönteinen ja ennakkoluuloton suhtautuminen vieraisiin kieliin sekä rohkeus ja halu käyttää niitä
 • Kansainvälisyyteen kasvaminen
 • Tutustutaan opetussuunnitelman mukaisesti oppiaineiden keskeisimpiin sisältöihin.

Mitä englantirikasteinen opetus on?

 • Keskeisten sisältöjen oppiminen varmistetaan käsittelemällä ne suomeksi
 • Opetusta rikastetaan esimerkiksi
  – englannin sanastolla
  – englanninkielisillä keskusteluilla
  – käyttämällä englanninkielistä mediaa
  – englanninkielisillä tehtävillä

Englantirikasteinen opetus Maijamäen koulussa

 • Englantirikasteinen opetus Maijamäessä on aloitettu 2004
 • Luokkia kolme, yksi jokaisella vuosiluokalla
 • Englantirikasteista opetusta annetaan tällä hetkellä biologian, maantiedon, matematiikan, fysiikan, kemian, historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon tunneilla.
 • Keskimäärin 25 % aineen opetuksesta on englanninkielellä. Aineen luonteesta riippuen osa sisällöistä voidaan käsitellä kokonaan englanniksi tai äidinkielellä.
 • Eri oppiaineissa noudatetaan perusopetuksen yleisiä arviointiperusteita.

Yhteystiedot

Maijamäen koulu
Kristofferinkatu 1, 21100 Naantali
Katso sijainti kartalta

vs. rehtori Tuulia Suominen
puh. 044 733 4555
tuulia.suominen@naantali.fi

Koulun kotisivut