Luostarivuoren koulussa toimivat ruotsin kielikylpyluokat 1-9

Kielikylpypolku alkaa Kellonsoittajankadun päivähoitoyksikössä, jossa toimii kielikylpyryhmiä. Ruotsin kielikylpyluokat 1-6 toimivat Luostarivuoren koulun Martin yksikössä ja luokat 7-9 Luostarivuoren yksikössä. Opetus perustuu ns. varhaiseen täydelliseen kielikylpymenetelmään. Kahtena ensimmäisenä kouluvuotena opetus tapahtuu lähes kokonaan ruotsin kielellä. Kolmannelta vuosiluokalta alkaen äidinkielisen eli suomenkielisen opetuksen määrä kasvaa vähitellen niin, että 6:lla luokalla puolet opetuksesta annetaan äidinkielellä. Luokilla 7-9 annetaan 30 % opetuksesta kielikylpykielellä.

Toinen menetelmän oleellinen piirre on se, että jokainen opettaja käyttää vain yhtä kieltä. Suomenkielistä opetusta antaa joku muu kuin ruotsinkieliseen opetukseen profiloitunut opettaja. Kielikylvyn tavoite on toiminnallinen kaksikielisyys.

Yhteystiedot

Luostarivuoren koulu, Martin yksikkö
Hopeasepänkuja 2, 20810 Turku
Katso sijainti kartalta

koulunjohtaja Matti Palmunen
puh.050 4323 625
matti.palmunen@turku.fi

Martin yksikön kotisivut