Englantirikasteinen opetus Kuparivuoren koulussa

Kuparivuoren koulu tarjoaa mahdollisuuden opiskella englantipainotteisesti 1.-6. -luokilla.

Jokaisella luokka-asteella toimii yksi englantirikasteinen luokka. Rikasteluokilla noin 25% opetuksesta on englannin kielellä. Englantia käytetään opiskelukielenä suomen kielen rinnalla soveltuvin osin kaikissa muissa oppiaineissa paitsi äidinkielessä.

Kuparivuoren koulun englantirikasteluokille hakeudutaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä.

Vieraskielisen opetuksen tavoitteet

Myönteinen ja ennakkoluuloton suhtautuminen vieraita kieliä kohtaan sekä rohkeus ja halu käyttää niitä.
Kansainvälisyyteen kasvattaminen.
Valmius selvitä arkipäivän tavallisista tilanteista englannin kielellä.
Tutustuminen opetussuunnitelman mukaisesti oppiaineiden keskeisimpiin aihepiireihin ja sanastoon.
Tutustuminen englanninkielisten maiden kulttuureihin.

1-2 luokilla

Kielen oppiminen on hyvin toiminnallista ja tähtää suullisen kielitaidon perustan luomiseen.
Opetuksessa keskitytään englannin kielen ymmärtämiseen ja puhutun kielen tuottamiseen.

3-4 luokilla

Kielitaidon lisääntyessä yhä suurempi osa opetuksesta tapahtuu englannin kielellä.
Kaikki keskeisimmät oppisisällöt opetetaan suomeksi. Lisäksi opetusta rikastetaan englannin kielellä. Oppilaita kannustetaan käyttämään vierasta kieltä monissa eri tilanteissa ja luottamaan omaan jo hankittuun kielitaitoon.
Kolmannella luokalla alkaa formaalin englannin (A1-kieli) opiskelu

5-6 luokilla

Englannin kielen osuus lisääntyy ja monipuolistuu.
Oppilaat käyttävät kieltä suullisen taidon sekä kuullunymmärtämisen lisäksi enenevässä määrin luetun ymmärtämiseen sekä itsenäisten kirjallisten töiden tuottamiseen.

Yhteystiedot

Kuparivuoren koulu
Kuparivuorentie 2, 21100 Naantali
Katso sijainti kartalta

Rehtori Vesa Malin
puh 044 5334 368
vesa.malin@naantali.fi

Koulun kotisivut