Toiminta-ajatus & arvot

Kastun päiväkodin arki pohjautuu yhteistyössä vanhempien kanssa valittuihin arvoihin- ystävällisyys, rohkeus, oppimisen ilo ja turvallisuus. Panostamme vuorovaikutukseen lasten kanssa. Olemme sensitiivisiä ja huomioimme jokaisen lapsen päivittäin. Teemme ryhmien välistä yhteistyötä  ja tuemme ystävyyksiä yli ryhmärajojen. Ilo, nauru ja hulluttelu kuuluvat arkeemme!
Kannustamme kokeilemaan uusia asioita ja yritämme saade lapsille onnistumisen tunteita. Lapsella on into oppia uusia asioita -tuetaan sitä!  Päiväkodin aikuiset luovat tilanteita, joissa saadaan onnistumisen tunteita. Määränpää ei ole tärkeä, vaan matka! Yrittämään innostamisen lisäksi on tärkeää tuoda esiin sitä, että epäonnistuminen on sallittua. Projektit lähtevät lasten mielenkiinnonkohteista ja tarpeista.
Päiväkodissamme taataan turvallinen päiväkotiympäristö. Turvallisen ilmapiirin luomisessa mielestämme tärkeintä on aikuisen aito läsnäolo. Meillä on talossa myös yhteisesti sovitut pelisäännöt ja kasvatukselliset linjat, jotka tukevat lapsen kasvua ja edesauttavat turvallisuuden tunnetta. Juuri rakennetussa yksikössämme on myös ajantasaiset laitteet, välineet ja puitteet. Jokaisella lapsella on myös oikeus saada sopivia tukitoimia kasvun ja kehityksen tueksi.

Arkemme on kokonaisvaltaista ja harjoittelemme samanaikaisesti arjessa monenlaisia taitoja. Yksittäisillä toimintahetkillä otamme mukaan monia eri oppimisen alueita ja tapoja oppia. Erilaisten toimintatuokioiden lisäksi koko arkemme perustuu taitojen kartuttamiseen. Monipuolisen oppimisen aluiden tukemisen lisäksi päiväkodissamme on muutama erikseen valittu painotusalue. Painotusalueemme ovat liikunta, kielen rikas maailma ja vuorohoito.

LIIKUNTA Arkemme on liikunnallista ja se tekee kaikesta hauskempaa! Ulkoilemme säällä kuin säällä ja pihaltamme löytyy erilaisia liikkumismahdollisuuksia, joihin aikuiset kannustavat. Lisäsi käytämme hyödyksi lähiympäristöä: metsät, urheilukentät, puistot.. Liikuntasalimme välineineen mahdollistaa monipuoliset harjoitukset ja jokaisella ryhmällä on mahdollisuus käyttää salia viikottain; vuororyhmät hyödyntävät salia myös illalla ja viikonloppuisin. Todellista hyötyliikuntaa ja motorista harjoitusta on, kun lapsia osallistetaan kokonaisvaltaisesti kaikkeen omaan tekemiseen. Aikuisten tehtäväksi jää innostaa omatoimisuuteen ja antaa sille aikaa. Lisäksi kuulumme valtakunnalliseen Liikkuva Varhaiskasvatus-ohjelmaan, joka auttaa meitä kehittämään meidän päiväkotimme liikunnallisuutta.

 

KIELEN RIKAS MAAILMA Meidän päiväkodissa luetaan tai lauletaan päivittäin.  Lepohetkellä lukeminen rauhoittaa päivän virikkeistä, potalla maltaa istua kirjoja selaillessa ja siirtymät sujuvat mukavasti laulellen. Ryhmissä pidetään viikoittain lauluhetkiä – toisinaan yhteistyössä toisten ryhmien kanssa.

Teemme yhteistyötä kirjaston kanssa ja käymme kirjastoretkillä sekä tutustumassa alueella vierailevaan kirjastoautoon. Käytämme myös tukiviittomia & -kuvia ryhmien tarvitsemalla tavalla puheen ja toiminnan ymmärtämisen tukena. Kuvia käytetään strukturoimaan päivää, havainnollistamaan arjen toimintojen vaiheita ja niitä voidaan käyttää myös tunnetyöskentelyssä.

Arken punaisena lankana toimii lasten osallisuus! Toimintaa suunnnitellaan lasten mielipiteet ja kiinnostuksen kohteet huomioon ottaen. Aikuiset havainnoivat lapsia jatkuvasti ja lapsilta kysytään mielipiteitä ja annetaan vaihtoehtoja. Tärkeää on, että apset pääsevät vaikuttamaan ja osallistumaan päiväkotiarkeensa päivittäin.