Toiminta-ajatus & arvot

Kastun päiväkodissa toimitaan Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti, niin kuin kaikissa kaupungin päiväkodeissa. Sen lisäksi Kastun päiväkotiin on valittu muutama erillinen painotusalue. Painotusalueet ovat liikunta, kielen rikas maailma ja vuorohoito. Päiväkodin arki pohjautuu vanhempien kanssa yhteistyössä valittuihin arvoihin, jotka ovat ystävällisyys, rohkeus, oppimisen ilo ja turvallisuus.

Kaiken toiminnan keskiössä on vuorovaikutus lasten ja kasvattajien välillä – siihen panostamme. Ilo, nauru ja hulluttelu kuuluvat arkeemme ja olemme aidosti läsnä. Olemme sensitiivisiä ja huomioimme jokaisen lapsen päivittäin. Panostamme leikkiin ja tuemme ystävyyssuhteita, myös yli ryhmärajojen. Kannustamme kokeilemaan uusia asioita ja luomme tilanteita, joissa saadaan onnistumisen tunteita. Lapsella on into oppia uusia asioita ja me tuomme tätä luontaista intoa. Yrittämään innostamisen lisäksi on tärkeää tuoda esiin sitä, että epäonnistuminenkin on sallittua. Määränpää ei ole tärkein, vaan matka!

Arjen punaisena lankana toimii lasten osallisuus!  Toiminnan suunnittelun ja toteutuksen pohjana ovat lasten tarpeet ja kiinnostusten kohteet. Aikuiset havainnoivat lapsia jatkuvasti ja kehkeyttävät toimintaa havainnoista käsin. Lapsilta kysytään mielipiteitä ja annetaan vaihtoehtoja arjen keskellä. Tärkeää on, että lapset pääsevät vaikuttamaan ja osallistumaan päiväkotiarkeensa päivittäin.

Päiväkodissamme taataan kokonaisvaltaisesti turvallinen päiväkotiympäristö. Turvallisen ilmapiirin luomisen tärkein kulmakivi on päiväkodin aikuisen aito läsnäolo, kannustus ja tuki päiväkotipäivän aikana. Ryhmien omien päivittäin toistuvien struktuurien lisäksi talon yhteisesti sovitut pelisäännöt ja kasvatukselliset linjat tukevat lapsen kasvua ja edesauttavat turvallisuuden tunnetta. Jokaisella lapsella on myös oikeus saada yksilöllisesti sopivia tukitoimia kasvun ja kehityksen tueksi.

Arkemme on kokonaisvaltaista ja harjoittelemme samanaikaisesti arjessa monenlaisia taitoja. Yksittäisillä toimintahetkillä otamme mukaan monia eri oppimisen alueita ja tapoja oppia. Erilaisten toimintatuokioiden lisäksi koko arkemme perustuu taitojen kartuttamiseen. Juuri rakennetussa yksikössämme on ajantasaiset laitteet, välineet ja puitteet, jotka tukevat oppimista. Lisäksi lähiympäristö tuo oman lisänsä oppimiseen ja oppimisympäristöihin. Monipuolisen oppimisen alueiden tukemisen lisäksi päiväkodissamme on muutama erikseen valittu painotusalue. Painotusalueemme ovat liikunta, kielen rikas maailma ja vuorohoito.

LIIKUNTA Arkemme on liikunnallista ja se tekee kaikesta hauskempaa! Ulkoilemme säällä kuin säällä ja pihaltamme löytyy erilaisia liikkumismahdollisuuksia, joihin aikuiset kannustavat.Lisäsi käytämme hyödyksi lähiympäristöä: metsät, urheilukentät, puistot.. Liikuntasalimme välineineen mahdollistaa monipuoliset harjoitukset ja jokaisella ryhmällä on mahdollisuus käyttää salia viikottain; vuororyhmät hyödyntävät salia myös illalla ja viikonloppuisin. Todellista hyötyliikuntaa ja motorista harjoitusta on, kun lapsia osallistetaan kokonaisvaltaisesti kaikkeen omaan tekemiseen. Aikuisten tehtäväksi jää innostaa omatoimisuuteen ja antaa sille aikaa. Lisäksi kuulumme valtakunnalliseen Liikkuva Varhaiskasvatus-ohjelmaan, joka auttaa meitä kehittämään meidän päiväkotimme liikunnallisuutta.

KIELEN RIKAS MAAILMA Meidän päiväkodissa luetaan tai lauletaan päivittäin.  Lepohetkellä lukeminen rauhoittaa päivän virikkeistä, potalla maltaa istua kirjoja selaillessa ja siirtymät sujuvat mukavasti laulellen. Ryhmissä pidetään viikoittain lauluhetkiä – toisinaan yhteistyössä toisten ryhmien kanssa.

Teemme yhteistyötä kirjaston kanssa ja käymme kirjastoretkillä sekä tutustumassa alueella vierailevaan kirjastoautoon. Käytämme myös tukiviittomia & -kuvia ryhmien tarvitsemalla tavalla puheen ja toiminnan ymmärtämisen tukena. Kuvia käytetään strukturoimaan päivää, havainnollistamaan arjen toimintojen vaiheita ja niitä voidaan käyttää myös tunnetyöskentelyssä.