Arki

PÄIVÄSTRUKTUURI

Ryhmät toteuttavat oman näköistä arkeaan  lasten tarpeita & mielenkiintoa huomioiden. Kuitenkin päiväohjelmien runko on sama. Alla suuntaa-antava päiväohjelma:
8.00 Aamupala
8.30-11.15 Pienryhmätoimintaa & ulkoilua
11.15 Lounas
12-14 Lepoa, satuja, rentoutumista,rauhallista puuhaa
14.00 Välipala
14.30–> Ryhmästä riippuen vapaata leikkiä, ulkoilua, pienryhmätoimintaa…

 

HOITOAJAT JA TUONTI- & HAKUTILANTEET

Hoitosopimusta tehdessä kartoitetaan hoidon tarve ja sovitaan lapsen hoitoaika. Vuorohoitoa on kello 18.00–6.00 välillä tapahtuva varhaiskasvatus ja/tai viikonloppuna tapahtuva varhaiskasvatusta. Lapsen hoitoajat varataan edeltävän viikon maanantaina klo 12.00 mennessä Päikyn kautta toiminnan laadukkaan suunnittelun ja turvallisen toteutuksen vuoksi. Mikäli hoitoaika tilapäisesti muuttuu tai ylittää päivähoitoyksikön tavanomaisen toiminta-ajan, on siitä sovittava etukäteen lapsen ryhmän henkilökunnan kanssa.

Päivähoitoyksikön arjen sujuvuuden kannalta olisi tärkeää, että lapsi tuotaisiin hoitoon oman ryhmänsä päiväohjelmarungon mukaisesti (esimerkiksi aamupalan päiväkodissa syövä lapsi tulisi olla hoidossa klo 8.00 mennessä, jottei lapsi joudu ruokailemaan yksin, ja pääsee heti mukaan toimintaan sen alkaessa).

Aamuisin tuontitilanteessa vanhempi huolehtii lapsen käsipesusta ja laittaa tossut jalkaan ennen ryhmään siirtymistä. Sen jälkeen lapsi tuodaan ryhmään ja kirjataan Päikkyyn. Hakutilanteissa tuetaan lasta siivoamaan omat leikkinsä, niin kuin päivän aikana muutenkin leikin päätyttyä. Ennen kotiin lähtöä tullaan sanomaan henkilökunnalle heipat ja lapsi kirjataan ulos Päikystä.

Muistettehan turvallisuusasiat tuonti- & hakutilanteissa! Portit pitää aina sulkea, vain aikuinen avaa portteja ja aitojen yli ei voi kulkea eikä nostella lapsia. Tuontitilanteissa muistattehan seistä ovella turvakameran edessä (ovikellojen kohdalla), jotta henkilökunta näkee, kuka on tulossa sisälle.

 

ARJEN PEDAGOGIIKKA – Minä osaan, minä opin!

Erillisten toimintatuokioiden lisäksi panostamme arjen pedagogiikkaan ja luomme päivittäistoiminnoista oppimistilanteita. Kastun päiväkodin arjen pedagogiigan kulmakivi on se, että lapsi saa osallistua omaan arkeensa ikänsä ja kiinnostuksensa mukaan! Lapsi saa opetella omatoimisuutta arkitoimintojen keskellä; pukemiset, riisumiset, vessassa käynnit ja ruokailut ovat tärkeitä oppimisen hetkiä.

Ruokailuissa lapsi voi päättää ruoan määrän, kaataa maitoa tai voidella leivän. Aikuinen kannustaa maistelemaan ja tutustumaan erilaisiin makuihin. Aikuiset ruokailevat lasten kanssa, ja mallintamisen & ohjaamisen avulla harjoitellaan hyviä ruokatapoja.  Ruokailuissa panostetaan rauhalliseen ilmapiiriin ja mukavaan pöytäkeskusteluun

Ulkoilemme joka päivä, joten pukemis- & riisumistilanteita päivässä riittää! Ne ovat hyviä hetkiä harjoitella kädentaitoja nappien kanssa, tukea kielenkehitystä sanoittamalla asioita ja opetella kaveritaitoja auttamalla toista. Ulkoilun mukavuutta ja pukemistilanteita helpottaa ehjä, oikean kokoinen ja säätilaan sopiva varustus.

Päiväkotipäiviin kuuluu siirtymiä, joilla tarkoitetaan tilanteita, missä siirrytään tapahtumasta toiseen – joku tekeminen päätetään ja toinen aloitetaan. Siirtymät ovat haaste lapsille ja niitä helpotetaan muun muassa ennakoinnilla, pienryhmissä toimimisella ja selkeillä ohjeilla, joita voidaan tukea kuvilla tai viittomilla. Siirtymissä hyödynnetään myös liikuntaa, leikkejä, lauluja ja loruja.

Hektisen ja kehittävän arjen keskellä rauhoittuminen on erityisen tärkeää! Aivot tarvitsevat lepoa jatkuvasta ärsyketulvasta. Uni ja lepo/rentoutuminen edistävät myös oppimista.  Rauhoittumiseen auttaa silittely, painopeitto, musiikin kuuntelu ja sadut.

Tärkeää on, että päiväkodissa luodaan mahdollisuuksia ja aikaa lasten osallistamiselle, uuden opettelulle ja yrittämiselle! Päiviä ja harjoituksia siivittää jokapäiväinen kehuminen ja kannustaminen.