Muut

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Ville Haulisto
ville.haulisto@turku.fi
040 656 9589


Varhaiskasvatuksen alueellinen sosionomi/vuorohoito
Sari Taipale
sari.taipale@turku.fi
040 626 5198


Varhaiskasvatuksen alueellinen sosionomi/päiväryhmät

Päivi Sillanpää
paivi.sillanpaa@turku.fi
040 574 9539

 

Esiopetuksen kuraattori
Laura Rapo
laura.rapo@turku.fi
040 537 5290