Myönteiset hetket, voimavarat ja vahvuudet lujittavat myönteistä minäkuvaa

Päätimme elokuun alussa, että tänä vuonna toimintaamme ohjaa erityisesti hyvän huomioiminen. Positiivinen pedagogiikka ja vahvuuksien esille tuominen arjessa ovat  tärkeitä lapsen itsetunnon ja myönteisen minäkuvan vahvistajia. Meillä jokaisella, niin aikuisilla kuin lapsillakin on sekä näkyvissä että näkymättömissä lukuisia vahvuuksia! Huomataan ja bongataan siis yhdessä hyvä!

VIA-luokittelun 6 hyvealuetta (Peterson & Seligman, 2004) ovat viisaus ja tieto, rohkeus, inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus ja henkisyys. Näiden kuuden yläkäsitteen alle jakaantuu 24 luonteenvahvuutta. Toisin sanoen bongattavaa riittää!

Vahvuuspedagogiikassa tärkeintä on , että kaikki vahvuudet ovat yhtä arvokkaita eikä yksikään ole enemmän tavoittelemisen arvoinen kuin jokin toinen. Kasvattajan tehtävänä on kuitenkin nostaa esiin niitä vahuuksia, jotka helposti jäävät äänekkäämpien ja näkyvämpien vahvuuksien alle. Esimerkiksi harkitsevaisuus, ystävällisyys, kauneuden arvostus ja toiveikkuus saattavat jäädä varjoon rohkeuden, innokkuuden, johtajuuden ja uteliaisuuden kustannuksella.

Vahvuusajattelussa on olennaista, että opimme näkemään toisissamme hyvää ja toimivaa.  Kasvu ja oppiminen tapahtuvat aina vuorovaikutuksessa. Lyhyesti voisikin todeta, että vahvuudet ovat sisäisiä resurssejamme, joita tulisi ruokkia päivittäin. Tällä tavoin vahvistamme hyvinvointia ja rakennamme luottamusta sekä lisäämme turvallisuuden tunnetta.

Luonteenvahvuus: Sinnikkyys. Keinuun kiipeäminen ja vauhdin ottaminen vaatii useita harjoituskertoja. Kun taidon oppii, ei malttaisi lopettaa
Luonteenvahvuus: Oppimisen ilo. Jos täyttää ämpärin vedällä ja pikku hiljaa lisää sinne hiekkaa, keitos tulee sakeammaksi ja painavammaksi.
Luonteenvahvuus: Kauneuden arvostus. Mitä kaikkea kaunista ympäristössämme onkaan?
Luonteen vahvuus: Ryhmätyötaidot, sisukkuus,arviointikyky, luovuus ja harkitsevaisuus. Yhteinen leikki kehittää ryhmätyötaitoja. Puuhun kiipeäminen onkin varsinainen vahvuustehtävä. On tärkeää, että jokainen saa vuorollaan rauhassa haastaa itseään, oranssi liivi oksalla on merkkinä siitä, että puu on varattu.
Luonteenvahvuus: Ystävällisyys. Yhdessä, toista neuvoen ja toisesta huolehtien.