Oppilaskunta

Hepokullan koulun oppilaskunnan hallitus koostuu 17-22 oppilasedustajasta. Jokaiselta luokalta on äänestetty oma edustaja sekä varaedustaja. Viidensiltä ja kuudensilta luokilta edustajia on kaksi kultakin luokalta. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa.

Oppilaskunta valitsee uuden hallituksen aina tammikuussa. Hallituskausi kestää kalenterivuoden. Ensimmäisten luokkien edustajat valitaan toimintaan mukaan uuden hallituksen aloittaessa toimintansa tammikuussa 2021. Kuudensien luokkien edustajat jatkavat nykyisellä kokoonpanolla koko lukuvuoden loppuun saakka.

Tarkoituksena on osallistaa oppilaita koulun toimintakulttuurin suunnittelussa, toteuttamisessa sekä arvioinnissa. Oppilaskuntatyöskentely tutustuttaa lapsia vaikuttamiseen ja sen käytänteisiin. Lukuvuoden 2020-21 keskeisenä teemana oppilaskuntatyössä on ”Kaikkien koulu”. Tämän teeman myötä tavoitteenamme on lisätä oppilaiden tasa-arvoisuutta ja tehdä koulusta turvallinen paikka jokaiselle oppilaalle.  

Oppilaskuntatyötä ohjaavat opettajat Olli Merikallio ja Salla Risku.