Oppilaskunta

Hepokullan koulun oppilaskunnan hallitus koostuu 19-22 oppilasedustajasta. Jokaiselta luokalta on äänestetty oma edustaja sekä varaedustaja. Viidensiltä ja kuudensilta luokilta edustajia on kaksi kultakin luokalta. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa.

Oppilaskunta valitsee uuden hallituksen aina tammikuussa. Hallituskausi kestää kalenterivuoden. Ensimmäisten luokkien edustajat valitaan toimintaan mukaan uuden hallituksen aloittaessa toimintansa tammikuussa 2019. Kuudensien luokkien edustajat jatkavat nykyisellä kokoonpanolla koko lukuvuoden loppuun saakka.

Tarkoituksena on osallistaa oppilaita koulun toimintakulttuurin suunnittelussa, toteuttamisessa sekä arvioinnissa. Oppilaskuntatyöskentely tutustuttaa lapsia vaikuttamiseen ja sen käytänteisiin. Lukuvuoden 2018-19 keskeisenä teemana oppilaskuntatyössä on OPS 2016 käytänteiden ja sisältöjen vahvistaminen koulun arjessa. Jatkamme myös työtä oppimisympäristön kehittämisen parissa. Näiden teemojen myötä tavoitteenamme on kouluviihtyvyyden lisääminen.

Hepokullan koulu on myös edustettuna Turun Lasten Parlamentissa.

Oppilaskuntatyötä ohjaavat opettajat Olli Merikallio ja Salla Risku.