Toimintaperiaatteet ja vuoden teema

Hepokullan koulun toimintaperiaatteina ovat kiireettömyys, joustavuus, hyvät tavat, keskustelu, monipuolisuus, arjenhallinta, itseluottamus, avoimuus, toisten arvostaminen, yhteisöllisyys, vastuullisuus, tavoitteellisuus ja turvallisuus. Keskeisimpänä työtapana on avoin, rehellinen ja toisia kunnioittava vuorovaikutus.

Hepokullan koulussa kasvatetaan lapsia, jotka ovat oma-aloitteisia, yhteistyökykyisiä, suvaitsevaisia, rohkeita, tasapainoisia, ympäristötietoisia, myönteisesti tulevaisuuteen suhtautuvia, luovia ja itsestään huolehtivia maailmankansalaisia.

Lukuvuoden 2018-2019 teema on ”Hyvinvointi.” (Koulutyön käytänteiden kehittäminen yleisen hyvinvoinnin kehittämiseksi)