Toimintaperiaatteet ja vuoden teema

Hepokullan koulun toimintaperiaatteina ovat kiireettömyys, joustavuus, hyvät tavat, keskustelu, monipuolisuus, arjenhallinta, itseluottamus, avoimuus, toisten arvostaminen, yhteisöllisyys, vastuullisuus, tavoitteellisuus ja turvallisuus. Keskeisimpänä työtapana on avoin, rehellinen ja toisia kunnioittava vuorovaikutus.

Hepokullan koulussa kasvatetaan lapsia, jotka ovat oma-aloitteisia, yhteistyökykyisiä, suvaitsevaisia, rohkeita, tasapainoisia, ympäristötietoisia, myönteisesti tulevaisuuteen suhtautuvia, luovia ja itsestään huolehtivia maailmankansalaisia.

Lukuvuonna 2017-2018 Hepokullan koulun teemana on osallisuus, digitaalisuus ja toiminnallisuus.